Novembris atbalsta centrā

Publicēts Piektdiena, 20 Novembris 2020

Atbilstoši sociālo audzinātāju darba tematiskajiem plāniem novembrī  īpaša gatavošanās ir Mārtiņiem, Lāčplēša dienai un valsts proklamēšanas gadadienai. Šogad valsts svētku laika  aktivitātes galvenokārt norisinājās ārā, kad iestājās mijkrēslis. Gan iedegtās  lāpas centra ieejas celiņā, gan izvietotās svecītes Latvijas kontūrformā, gan atbilstošs muzikālais noformējums, gan bērnu un pieaugušo uzrunās teiktais padarīja šo tumšo gadalaiku gaišāku un notikumu svinīgāku. Un vēl - kā parasti mūsu centrā svētku reizē - balts galdauts un sarūpēts svētku cienasts, kopēja galda klāšana un būšana pie galda māca,kā svētkus mājās var svinēt kopīgās sarunās, dziesmās un dejās , bez atkarību izraisošu vielu lietošanas.