Komanda

Publicēts Sestdiena, 27 Decembris 2014

Administrācija

Direktore / valdes locekle - Ilze Andža

Grāmatvede / lietvede - Aļona Sņegova

Konsultāciju daļa

Konsultāciju daļas vadītāja / sociālā darbiniece - Anita Everte

Sociālā darbiniece - Ginta Masa

Sociālā darbiniece  - Sanita Miglāne

 Psiholoģe - Agita Jurkovska

Psiholoģe - Jolanta Ikstena

Psiholoģe - Sandra Ķikuste

Sociālā atbalsta daļa

Koordinatore - sociālā darbiniece Sanita Miglāne

Sociālie audzinātāji:

Ļesja Adelča

Rolands Areļkevičs

Ināra Frolova

Biruta Kaļva

Sandis Kašs

Zeltīte Krampuša- Bistrova

Līga Krauča

Ingūna Pauliņa

Inta Raciborska

Anželika Razgulova

Iveta Zelča

Saimniecības daļa

Saimniecības  vadītāja / Medicīnas māsa - Sanita Brezinska

Pavāre - Inese Bažanova

Pavāre - Silvija Čakāne

Pavāre- Vita Iļjanova

Pavāre  - Līksma Iļjanova

Apkopēja - Sintija Kopasova