Projekts "STOPKRĀNS Vardarbībai"

Publicēts Svētdiena, 28 Decembris 2014

LRAC „Rasas pērles” programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros tiek realizēts projekts „STOPKRĀNS vardarbībai”. Projekta kopējais finansējums sastāda 5600.00 EUR un Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras” piešķirtais finansējums veido 4480.00 EUR, kas atbilst 80% no kopējās projekta finansējuma summas. Projekta ilgums ir 12 mēneši, tas noslēgsies nākamā gada 1. septembrī. Šī projekta ietvaros dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs, kas nodrošina sociālo prasmju apguvi, mazinot vardarbības radītās psihosociālās sekas, veicinot iecietību un mācīšanos vienam no otra, izmantojot nestandarta pieejas.