Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Komanda

Publicēts Sestdiena, 27 Decembris 2014

Administrācija

Direktore / valdes locekle - Ilze Andža

Grāmatvede / lietvede - Aļona Sņegova

Konsultāciju daļa

Konsultāciju daļas vadītāja / sociālā darbiniece - Anita Everte

Sociālā darbiniece - Ginta Masa

Sociālā darbiniece  - Regīna Melberga

 Psiholoģe - Agita Jurkovska

Psiholoģe - Sandra Ķikuste

Psiholoģe - Gunta Škapare

Sociālā atbalsta daļa

Koordinatore - sociālā darbiniece Regīna Melberga

Sociālie audzinātāji:

Rolands Areļkevičs

Vjačeslavs Buls

Ļesja Halusa

Biruta Kaļva

Sandis Kašs

Zeltīte Krampuša- Bistrova

Līga Krauča

Raivis Mik -Griņevičs

Inta Raciborska

Anželika Razgulova

Saimniecības daļa

Saimniecības  vadītāja / Medicīnas māsa - Sanita Brezinska

Pavāre - Inese Bažanova

Pavāre- Vita Iļjanova

Pavāre  - Līksma Iļjanova

Apkopēja - Svetlana Aleksejeva

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.