Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Komanda

Publicēts Sestdiena, 27 Decembris 2014

Administrācija

Direktore / valdes locekle - Ilze Andža
Daugavpils pedagoģiskajā institūtā  iegūta vidusskolas vēstures un sabiedrības mācības skolotāja kvalifikācija, Liepājas pedagoģijas akadēmijā iegūta pamatizglītības angļu valodas skolotāja kvalifikācija, Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds izglītības zinātnēs - izglītības vadībā. Iegūtas apliecības, kas ļauj vadīt vecāku apmācības programmu „Bērnu emocionālā audzināšana” , veikt mediāciju skolā, veikt Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku.Iegūts sertifikāts, kas ļauj veikt Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku, apliecība  „Koordinēta institūciju reakcija uz vardarbību ģimenē” ar tiesībām apmācīt.

Grāmatvede / lietvede - Aļona Sņegova
Banku Augstskolā ieguvusi finansista izglītību.

Konsultāciju daļa

Konsultāciju daļas vadītāja / sociālā darbiniece - Anita Everte

RPIVA iegūts profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā, sociālā darbinieka kvalifikācija un DU  sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā. Iegūta apliecība, kas ļauj veikt vardarbībā cietušu bērnu rehabilitāciju dzīvesvietā un institūcijā. 

 Sociālā darbiniece - Ginta Masa

Latvijas Universitāte, profesionālais bakalaura grāds izglītībā un sociālā pedagoga kvalifikācija, izglītības zinātņu  maģistra grāds. Rīgas Stradiņa universitātē studē maģistrantūrā sociālo darbu. Iegūta apliecība, kas ļauj veikt vardarbībā cietušu bērnu rehabilitāciju dzīvesvietā un institūcijā.

Sociālā darbiniece  - Regīna Melberga

SDSPA "Attīstība", 5.profesionālās kvalifikācijas līmenis- profesionālā augstākā izglītība. Daugavpils Universitātē  iegūts profesionālais maģistra grāds sabiedrības pārvaldē un iestāžu vadfītāja kvalifikācija. Apgūta WSB un DVE metode.

 Psiholoģe - Liene Āboliņa

Latvijas Universitātē iegūta psihologa kvalifikācija. Studē LU profesionālās augstākās izglītības maģistra "Psiholoģija" ( kvalifikācija Klīniskā psiholoģija ) studiju programmā.Iegūti sertifikāts, kas ļauj veikt Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku, teraspēles metodes izmantošanas apliecība. Apgūta WSB un DVE metode.

Psiholoģe - Sandra Ķikuste

 DU iegūts sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā, profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija. Studē DU profesionālā augstākās izglītības maģistra programmā psiholoģiju. Iegūta apliecība, kas ļauj veikt vardarbībā cietušu bērnu rehabilitāciju dzīvesvietā un institūcijā. Iegūts sertifikāts, kas ļauj veikt Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku, apliecība  „Koordinēta institūciju reakcija uz vardarbību ģimenē” ar tiesībām apmācīt. Izgājusi varmāku rehabilitācijas apmācību, sertifikāts"Grupu terapija pilngadīgu personu sociālajai rehabilitācijai, kas bijušas vardarbīgas", sertifikāts Marte Meo metodes pielietošanai sociālajā darbā.

Psiholoģe - Gunta Škapare

Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā.  Rēzeknes Augstskolā iegūts profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē un karjeras konsultanta kvalifikācija.  RPIVA iegūts maģistra grāds psiholoģijā. Iegūti sertifikāti, kas ļauj veikt Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku, Ahenbaha aptauju lietošanu un interpretāciju.

Sociālā atbalsta daļa

Koordinatore - sociālā darbiniece Regīna Melberga

Sociālie audzinātāji:

Rolands Areļkevičs

Ogres meža tehnikumā iegūta mežsaimnieka specialitāte.

Vjačeslavs Buls

Pamatizglītība

Ilona Dobrovoļska

Studē Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas bakalaura studiju programmā "Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija".

Ļesja Halusa

Pamatizglītība.

Biruta Kaļva

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, 2009. Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmejdarbības vadītāja profesionālā kvalifikācija.

Sandis Kašs

Malnavas koledža,  I līmeņa profesionālā augstākā izglītība, uzņēmējdarbības speciālists l/s.

Līga Krauča

Rēzeknes Skolotāju institūts -bērnudārza audzinātāja kvalifikācija; LU iegūts izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģija; Daugavpils Universitātē - sākumskolas skolotāja kvalifikācija; LU - izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā.

Raivis Mik -Griņevičs

Vispārējā vidējā izglītība.Iegūts sertifikāts, kas ļauj veikt Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku.

Santa Pērkone 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā,Sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību.

Inta Raciborska

Iegūta bērnu iestāžu medicīnas māsas kvalifikācija Rīgas 3. medicīnas skolā un jurista palīga kvalifikācija Juridiskajā koledžā.

Anželika Razgulova

Daugavpils Universitāte - iegūts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija.

Andrejs Saidāns

Dabaszinātņu bakalaura grāds vides zinātnē iegūts Daugavpils Universitātē. Iegūts sertifikāts, kas ļauj veikt Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku.

Saimniecības daļa

Saimniecības  vadītāja / Medicīnas māsa - Sanita Brezinska

LU Medicīnas fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds studiju programmā „Māszinības” .Fizikālās medicīnas un kosmetoloģijas centrā iegūts masiera sertifikāts.LU P.Stradiņa medicīnas koledžā iegūta Neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas apliecība.  Iegūts sertifikāts, kas ļauj veikt Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku.

Pavāre - Inese Bažanova

Rīgas kooperatīvajā profesionāli tehniskajā skolā iegūta pavāra kvalifikācija.

Pavāre- Vita Iļjanova

Rankas lauksaimniecības skola

Pavāre  - Līksma Iļjanova

Maltas sovhoztehnikums

Apkopēja - Svetlana Aleksejeva

Vispārējā vidējā izglītība.

Mājas lapas iepriekšējais variants.