Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Lauku sētā z/s „Baķi”

Publicēts Piektdiena, 14 Oktobris 2016

Centra bērniem ļoti patīk motivācijas pasākumi, kuros var kontaktēties ar dzīvniekiem. Šoreiz bērniem bija iespēja apmeklēt apskates saimniecību laukos, kuras īpašnieki Aivars un Māra Baķi labprāt uzņem ciemiņus no „Rasas pērlēm”. Lai gan savu darbību viņi uzsākuši salīdzinoši nesen- 2013. gadā- zemnieki ir iekopuši Bolupes piekrastes pļavās vietu lielam sīklopu ganāmpulkam. Tur ganās vairāk nekā 100 Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, ir kazas un truši. Bērniem, dodoties uz lauku sētu, līdzi tiek doti burkāni un maize, jo dzīvniekus drīkst uzcienāt ar šiem kārumiem. Pēc saimniecības apskates speciāli iekārtotā vietā notiek desiņu cepšana un karstas tējas dzeršana, turpinās sarunas ar saimniekiem par mājdzīvnieku audzēšanu, dzīvi lauku sētā. Tādējādi motivācijas pasākuma laikā bērniem ir iespēja ne tikai aplūkot mājdzīvniekus, bet arī iepazīties ar zemnieku  darbu un ikdienu.

Mājas lapas iepriekšējais variants.