Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

"Mežsētu " briežudārza apmeklējums

Publicēts Piektdiena, 07 Jūlijs 2017

Beidzot ārā ir saulains laiks! Var doties dabā, paskatīties, kā klājas "Mežsētu" briežiem. Kuplā pulkā braucam ciemos pie Ināras Pušpures aprūpējamiem. Briežudārza saimniece iepazīstina bērnus ar meža faunu nelielajā klētiņā pirms dzīvnieku apskates. Pēc tam varam iet briežus lūkot. Ir jauki, ka briežus drīkst uzcienāt. Cienasts ir pašas saimnieces sagatavots- labības graudi. Drosmīgākie bērni pieaugušo uzraudzībā centās briežus uzcienāt, ar plaukstu sniedzot graudus. Lielie dzīvnieki ir tik skaisti! Bērniem nebija nācies tos skatīt tik tuvā attālumā no sevis. Kad dzīvnieki apraudzīti, var doties uz piknika vietu. Pienākumi ātri tiek sadalīti: meitenēm jāuzklāj galds,zēniem kopā ar audzinātājiem Rolandu un Sandi jācep desiņas mielastam. Pārējie var izmantot iespēju izmēģināt vingrošanas ierīces. Kad viss gatavs, pikniks var sākties. Ir tik labi saulainā, siltā dienā būt pie dabas!

 

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.