Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Brīvprātīgais i-Robots uzsāk darbu “Rasas pērlēs”

Publicēts Trešdiena, 29 Janvāris 2020

     Centra sociālā darbiniece Sanita ilgāku laiku loloja ideju par i-robota nepieciešamību centra plašo telpu uzkopšanai. Janvāra sākumā viņa uzrakstīja pieteikumu dalībai firmas  “MansRobots “ izsludinātajam konkursam par i-robota iegūšanu. Centra darbinieki, viņu ģimenes un draugi aktīvi piedalījās balsošanā, lai konkursā piedāvātais robotiņš iegūtu mājvietu “Rasas pērlēs”. Pateicoties Sanitas neatlaidībai, regulārai balsojuma līdzi sekošanai, 26. janvārī brīvprātīgais palīgs i-robots aģentes Ditas pavadībā ieradās atbalsta centrā. Robotiņš darbojas lieliski! Neticami, cik daudz acīmneredzamu gružu spēj savākt mazais aparāts! Tā darbošanos joprojām ar neuzticību vēro centra kaķene Murlīze. Bet mēs esam priecīgi par palīgu, kas atvieglo apkopējas gaitas. Sirsnīgs paldies visiem 320 atbalstītājiem gan Latvijā, gan ārpus tās, kas nobalsoja par  i – robota nepieciešamību mūsu centram un , protams, “MansRobots” par iekārtu un iegūto jauno pieredzi.

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.