Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”


Veiksmīgi notikusi pirmā projekta aktivitāte „Spēle spēlei”!

Publicēts Pirmdiena, 29 Decembris 2014

20.oktobrī projekta darba grupas dalībnieki Marina Romanovska, Santa Everte, Sarmīte Ozoliņa, Gunita Ločmele, Nauris Pomers, Elmārs Rakstiņš un brīvprātīgais aktivitāšu organizētājs Ingus Zaharāns organizēja pirmo projekta aktivitāti „Spēle spēlei”, kurā piedalījās bērni no „Rasas pērlēm”. Dalībnieki dalījās komandās un veica vairākus pārbaudījumus cīnoties par galveno balvu - projekta „STOPKRĀNS vardarbībai” ceļojošo kausu! Aktivitātē tika izmantotas dažādu neformālās izglītības metožu elementi un tradicionālās spēles, piemēram, iepazīšanās spēles, saliedēšanās spēles, iecietības veicināšanas spēles, komandas veidošanas spēles, konfliktu risināšanas spēles, enerģijas izlādes un uzņemšanas spēles, kā arī atpūtas spēles. Tādā veidā tika veicinātas bērnu saliedēšanās, komunikācijas spējas un spēja iekļauties grupā.
Nākamajos mēnešos gaidāmas jaunas, „Rasas pērlēs” nebijušas aktivitātes kā „Teatrāli”, „Simulators”, „Plakāts top!”, notiek sarunas par sadarbības iespējām ar Balvu, Viļakas, Baltinavas un arī Rugāju izglītības iestādēm.
 

Kontakti:
Gunita Ločmele
Projekta koordinatore
Mob.t. + 371 26538388
T. +371 64563494

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Projekts ir sācies

Publicēts Pirmdiena, 29 Decembris 2014

LRAC „Rasas pērles”, sākot no šī gada septembra līdz nākamā gada 1. septembrim, tiek realizēts jauns projekts- „STOPKRĀNS vardarbībai”. Informējot par šo projektu un tā attīstību, vēlos īsi izklāstīt par to, kā radās ideja par projektu.
Vērojot likumsakarības sabiedriskajā dzīvē, ir redzams, ka, pieaugot bezdarba līmenim Latvijā, kas veicina sociālo riska grupu pieaugumu, pieaug arī vardarbība ģimenēs, skolās un vienaudžu grupās. Lai mazinātu vardarbības pieaugumu, nepieciešams ieguldīt lielāku darbu preventīvajā jomā, izpratnes veidošanā un prasmju apguvē, kas palīdzētu mazināt vardarbības veidošanās riska faktorus jauniešu un pusaudžu dzīvesvietā. Ikdienā, strādājot ar vardarbībā cietušiem bērniem pēc formālām metodēm un vienveidīgā režīmā, projekta darba grupai radās ideja, ka būtu nepieciešams piedāvāt iespēju vardarbībā cietušiem bērniem, kuri atrodas krīzes centrā, saņemt iespēju iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs. Tās nodrošinātu sociālo prasmju apguvi, mazinot vardarbības radītās psihosociālās sekas, veicinot iecietību un mācīšanos vienam no otra, izmantojot nestandarta pieejas.
Uz šodienu, projekta realizēšanas sākumposmā, darba grupu tikšanās reizēs tika pilnveidoti uzdevumi, lai pēc iespējas veiksmīgāk realizētu projekta mērķus. Jāatzīmē, ka darba grupa radīs iespēju bērniem izmēģināt un iesaistīties neformālās aktivitātēs, radot jaunus piedzīvojumus un plašāku skatījumu uz brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Projekts "STOPKRĀNS Vardarbībai"

Publicēts Svētdiena, 28 Decembris 2014

LRAC „Rasas pērles” programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros tiek realizēts projekts „STOPKRĀNS vardarbībai”. Projekta kopējais finansējums sastāda 5600.00 EUR un Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras” piešķirtais finansējums veido 4480.00 EUR, kas atbilst 80% no kopējās projekta finansējuma summas. Projekta ilgums ir 12 mēneši, tas noslēgsies nākamā gada 1. septembrī. Šī projekta ietvaros dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs, kas nodrošina sociālo prasmju apguvi, mazinot vardarbības radītās psihosociālās sekas, veicinot iecietību un mācīšanos vienam no otra, izmantojot nestandarta pieejas.
 

Mājas lapas iepriekšējais variants.