Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Turpinām darbu projektā

Publicēts Otrdiena, 01 Marts 2022

        Arī šogad esam ieguvuši finansējumu, lai atbalstītu sociāli mazaizsargātas ģimenes bērnu fiziskās un emocionālās attīstības veicināšanā, pilnveidojot vecāku aprūpes prasmes. Projektā ieplānotas 4 mērķa grupas: 

1) Atbalsts ar 30 dienu izmitināšanu personām ar bērnu līdz 3,5 gadu vecumam vai grūtniecēm pēdējā grūtniecības mēnesī. Mērķis- sniegt emocionālu un medicīnisku atbalstu grūtniecības noslēguma posmā, sagatavojot sievieti dzemdībām, pilnveidojot viņas ikdienas prasmes. Bērna līdz 3,5 gadu vecumam likumiskajam pārstāvim pilnveidosim maza bērna aprūpes ikdienas prasmes , izglītosim par bērna emocionālo audzināšanu, drošās piesaistes nozīmi. Veicināsim bērna pareizu motoro attīstību, muskulatūras tonusa normalizēšanu. Zīdaiņa vecākiem mācīsim pareizi veikt ikdienas aktivitātes , lai mazinātu iespēju veidoties asimetrijai, muskulatūras tonusa disbalansam. Stiprināsim pieaugušā pašapziņu. Katrai ģimenei paredzētas 4 psihologa konsultācijas, 3 stundas nedēļā sociālā darbinieka konsultācijas, medicīnas māsas un fizioterapeita atbalsts. Klientiem tiks nodrošināta 4 x ēdināšana dienā un medicīniskā aprūpe pēc nepieciešamības. Tiks piesaistīti brīvprātīgie. Šī aktivitāte ir turpinājums rezultatīvajam darbam iepriekšējo gadu projektos, guvusi pozitīvas atsauksmes no klientu ievietotājiem.

2) WSB un DVE konsultācijas bez izmitināšanas bērniem ar problēmuzvedību. Ambulatoras siltās smilšu kastes (WSB) konsultācijas ar dabas vides estētikas ( DVE) metodes izmantošanu notiks ar mērķi uzlabot bērnu ar uzvedības traucējumiem sociālās saskarsmes iemaņas, pilnveidojot viņu mācīšanās un dzīves prasmes, padziļinot bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem, harmonizējot personību, izmantojot ciklisku kārtību, kas atbalsta cilvēka vispārējo attīstību, mazina spriedzi, veicina organisma pašregulācijas procesus. Rezultātā notiek personības fiziskā, emocionālā, intelektuālā un garīgā sakārtotība. Katram bērnam programma paredz 4 konsultācijas.

3 ) DVE grupu konsultācijas centrā esošajiem bērniem notiks 4 reizes mēnesī ar mērķi padziļināt bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem, mazināt trauksmi, veicināt organisma pašregulācijas procesus.

4) grupu kanisterapija bērniem ar mērķi atgūt uzticēšanās sajūtu, attīstīt iecietību, paškontroli un neatkarību, paaugstināt pašapziņu, iniciatīvu, mazināt hiperaktivitāti, uzlabot koncentrēšanās spēju notiks 3 reizes mēnesī . Nodarbībās piedalīsies centrā esošie bērni, kam nepieciešams atvērt iekšējos resursus , lai celtu pašapziņu, veicinātu iniciatīvu, pozitīvi iedarbotos uz problemātisko uzvedību. 

Mājas lapas iepriekšējais variants.