Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Atbalsta centru apmeklē labklājības ministrs

Publicēts Ceturtdiena, 28 Aprīlis 2022

22.04.2022. mūsu centru apmeklēja labklājības ministrs Gatis Eglītis, Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un deputāts Aldis Bukšs. Ministru interesēja, kādas rehabilitācijas programmas tiek īstenotas centrā, vardarbības statistika – vispārējās tendences un stāvoklis covid – 19 laikā, kādu fizisko vidi nodrošinām klientiem, iespējas, ko varam piedāvāt Ukrainas kara bēgļiem, sadarbības jautājumi ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, policiju, kā darbinieku kolektīvam klājies sarežģītajos pēdējos divos gados, kā arī mūsu panākumi, raizes un nākotnes redzējums.

Mājas lapas iepriekšējais variants.