Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

LBF nometne „Rūķīšos”

Publicēts Otrdiena, 11 Augusts 2015

    Šovasar no 3. – 9. augustam mūsu centra darbinieki Rugāju pagasta „Rūķīšos” kopā ar 25 bijušajiem atbalsta centra bērniem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem darbojās nometnē „Varavīksne”. Šīs nometnes darbību finansēja Latvijas Bērnu fonds. Lai nometni organizētu, bija jāmācās, jo mums nebija līdzīgas pieredzes. Atbalsta mājas vadītāja Līga Krauča kursos Rīgā apguva nometņu vadītāju zinības, 10 centra darbiniekiem bija iespēja mācīties LBF organizētajos kursos „Audzināsim bērnu nevardarbīgi!”.

   Nometnē ar bērniem un vecākiem strādāja sociālie audzinātāji Marina Romanovska un Oskars Piliņš, nodarbības vadīja Lūcija Šmite, par dalībnieku veselību rūpējās medmāsa Sanita Brezinska. Līgas Kraučas vadībā nometnes dalībnieki ieguva jaunu skatījumu uz savstarpējām attiecībām un to veidošanu, mācījās dzīvot sapratnē, atbalstot vienam otru, piedzīvoja jautrus rotaļu , peldēšanās, sporta sacensību, atpūtas  un ekskursiju brīžus, mācījās pašrocīgi pagatavot noderīgas lietas  mājas dekorēšanai, apsveikšanai u.c. Par dalībnieku ēdināšanu un labsajūtu rūpējās laipnā "Rūķīšu" saimniece Margita Štāle- Krēmere. Nometnes dalībniekus apmeklēja LVM sūtnis Cūkmens, kurš atraktīvi mācīja dzīvot saskaņā ar dabu. Saulainais un siltais laiks priecēja visus nometnes dalībniekus. Dienas nometnē pagāja neticami ātri.  Katrs nometnes dalībnieks bija guvis sev kādu vērtīgu atziņu, iemācījies kādu jaunu lietu pagatavot pašrocīgi, sadraudzējies ar pārējiem un apņēmies kaut ko mainīt savā attieksmē pret līdzcilvēkiem. Savukārt nometnes darbinieki godam izturēja šo izaicinājumu un ieguva lielisku pieredzi bērnu nometņu organizēšanā un vadīšanā.

      

Mājas lapas iepriekšējais variants.