Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai jānoslēdz līgumi. Līgumi pieejami šeit. Pakalpojuma līgums pavadonim. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Sadarbības partneri

Publicēts Pirmdiena, 18 Jūlijs 2016

2016. gadā Nodibinājums Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles” izsaka pateicību par atbalstu visiem labas gribas cilvēkiem un organizācijām!

Uzņēmumi un organizācijas:

Latvijas Bērnu fonds
Rugāju novada dome
Centrs Dardedze
  Biedrība "Labo darbu fabrika"
  Aprošināšanas kompānija"Ergo"
  AS Virši-A
  SIA Buildimpeks
Radio SWH+
  SIA "Balvu Vaduguns"
  SIA "DIOGENS audio"
Veikals "Supernetto"
  Velku biedrība
  Balvu Bērnu un Jauniešu centrs
Balvu Valsts ģimnāzija
Rugāju novada vidusskola
SIA "BEST Līzings"
Veikals "Agre Balvi"
SIA "Apdrošināšanas un finansu brokers"
  Giving for Latvia
 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Balvu daļa

 

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirknis

 

Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde

 

Privātie labdari:

Ksenija Mlikova , Nataļja Oļesik, Irēna Drozdova  Rīgā

Vivi - Ann Ahlstrom Zviedrijā

Ingegerd Axelsson Zviedrijā

Ritvars Sirmais un domubiedru grupa Kanādā

Frank Gustavsson Zviedrijā 

Arta Stepiņa un Malmes pilsētas dāmu kluba biedres Zviedrijā

Guy Linde un domubiedru grupa Somijā

Aļona un Olga (Rīga-Gulbene)

Aigars Pušpurs Balvos

Irēna un Juris Svilāni Lazdukalnā

Irēna Paidere, Sandra Paidere, Jolanta Brezinska Rugājos

dakteri Dace Paidere-Trubņika , Līga Lupkina, Sergejs Bičko

Ludmila un Pēteris Knēģeri Balvos

Una Kalniņa (Balvi - Rīga)

Ieva un Kaspars Norkārkli Rīgā

Iveta Šlapakova Balvos

Larisa Klitončika, Andris Klitončiks Tilžā

Aivars un Māra Baķi Rugājos

Andrejs Stablenieks Lazdukalnā

Indra Garā Heidelbergā Vācijā

Aleksejs Kovšovs

Ilmārs Vizulis

Agris Apšenieks

Ilgonis Punculis

Mājas lapas iepriekšējais variants.