Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Pateicības vēlās brokastis "Rasas pērļu" atbalstītājiem

Publicēts Trešdiena, 15 Februāris 2017

Kā katru gadu arī šogad Valentīndienas svētkos aicinām ciemos uz vēlajām brokastīm mūsu labdarus, kas iepriekšējā gadā dažādos veidos snieguši centram atbalstu. Lai gan no uzaicinātajām 40 personām ierasties varēja tikai puse, tas tikšanās prieku nemazināja. Mūsu viesu pulkā bija Valsts policijas Balvu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors Ilmārs Vizulis,VUGD Balvu daļas inspektors Aleksejs Kovšovs,SIA Ozolmājas būvmateriālu veikala Balvos vadītājs Aigars Pušpurs,SIA AutoA valdes loceklis Agris Apšenieks,Judīte Alvatere no Alūksnes „Best Līzings”, Skaidrīte Gugāne no laikraksta "Vaduguns", ģimenes ārste Dace Paidere-Trubņika no Rugājiem, Balvu muzeja ekskursiju vadītāja Gaļina Gruziņa,  biedrības „Balvu rajona partnerība”   valdes priekšsēdētāja Ilona Džigure, z/s Kapulejas īpašniece Larisa Klitončika, lauku sētas "Baķi"  īpašnieki Māra un Aivars Baķi, viesu nama "Rūķīši" saimniece Margita Štāle-Krēmere, z/s "Lizetiņas" saimnieki Ināra un Jāzeps Indriki, Rugāju novada Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietniece Dzidra Šmagre , privātpersonas Dainis Maslovskis, Matrjona Bleile, Biruta Kiriļuka un Irēna Svilāne. Daži šajā pasākumā piedalījās pirmo reizi, tāpēc neizpalika iepazīšanās pie kafijas tases. "Rasas pērļu" direktore Ilze Andža katram no ciemiņiem teica pateicības vārdus par atbalstu- gan par vestajiem  augļiem un dārzeņiem, gan par iespēju atvest no Rīgas nepieciešamās kravas, gan par naudas ziedojumu sporta inventāra iegādei, gan par interesantajām un izzinošajām ekskursijām, gan par ziedotajām drēbēm un apaviem, gan par atbalstu projekta ieviešanai, gan papildus darba roku došanu centra apkārtnes kopšanā  utt. Vēlāk, apskatot kā dzīvo mūsu klienti, labdari varēja pārliecināties, ka viņu atbalsts patiešām ir bijis noderīgs un svarīgs. Tikšanās noslēgumā sociālās audzinātājas Jana un Ļesja ciemiņiem vadīja sveču dekupāžas darbnīcu, lai ne tikai parādītu, kādas nodarbības mēs piedāvājam saviem iemītniekiem, bet arī iemācītu ko jaunu mūsu atbalstītājiem.Klātesošie izmantoja Valentīndienai atbilstošus motīvus ar ziediem un sirsniņām, gatavojot savas īpašās sveces. Mēs sakām sirsnīgu  paldies visiem atbalstītājiem: gan tiem, kuri piedalījās pasākumā, gan tiem, kuri nevarēja ierasties, un ceram, ka mūsu sadarbība turpināsies.Kopā mēs varam daudzus labus darbus padarīt!

 

 

Atbalsta centru apmeklē E.Drākes Vecmāmiņu kluba kundzes

Publicēts Pirmdiena, 13 Februāris 2017

Nedēļas nogalē "Rasas pērlēs" viesojās Elitas Drākes Vecmāmiņu kluba kundzes. Konkursa Vecmāmiņa rīkotāja E.Drāke jau ceturto gadu agrā pavasarī pie mums atved viešņas, kas ļoti labprāt darbojas ar bērniem, palīdzot apgūt viņiem jaunas prasmes, sniedz koncertu. Šoreiz dāmas kopā ar bērniem mākslas skolotājas vadībā zīmēja, krāsoja  un veidoja  Valentīndienas noskaņojumā. Viņām izdevās ne tikai  bērnus iesaistīt šajā nodarbē, bet arī panākt, ka pat jaunieši aktīvi gatavoja apsveikumu sirsniņas sev mīļiem cilvēkiem. Radošās darbnīcas laikā viešņas paguva veltīt uzmanību katram bērnam , ar katru aprunāties, atbalstīt. Pēc kopīgās nodarbes ciemiņi bērniem dāvāja kārumus un piemiņas veltes. Paldies Elitai Drākei un viņas komandai par jauko pēcpusdienu!

Pie Balvu VUGD ugunsdzēsējiem

Publicēts Ceturtdiena, 19 Janvāris 2017

Ar  Latgales reģiona brigādes Balvu VUGD daļas inspektoru Alekseju Kovšovu centram ir izveidojusies laba sadarbība daudzu gadu garumā. Pateicoties glābšanas struktūras priekšnieku atsaucībai, vienmēr esam varējuši vest bērnus uz  daļu, kur vīri interesanti pastāsta par ugunsdzēsēju ikdienu, izrāda tehniku, ļauj bērniem pielaikot formas tērpu utt. Arī šoreiz pie skarbajiem puišiem bērniem ļoti patika. Jura Ķirsona atraktīvais stāstījums, tehnikas un speciālo tērpu demonstrēšana bērnu atmiņās palika ilgi, dažiem pat radās doma, ka varētu mācīties par ugunsdzēsēju. Sarunas par redzēto un dalīšanās iespaidos bērniem turpinājās kafejnīcā „Senda”, mielojoties ar picu un kolu.

Ziemas prieki

Publicēts Piektdiena, 10 Februāris 2017

Centra bērniem februāra sākumā ļoti gribējās slidot, taču atkusnis Egļuciema pamatskolas slidotavas ledu padarīja neizmantojamu. Lai fiziskās aktivitātes neizpaliktu, bērni tika aizvesti uz peldbaseinu Balvos. Tā apmeklējums parasti raisa pozitīvas emocijas un pēc peldēšanās patīkams nogurums bērniem veicina saldu miegu klusajā stundā. Tā kā ne visi bērni prot peldēt, izmantojam peldbaseinā piedāvātos palīglīdzekļus. Pieaugušo uzraudzībā atrasties ūdenī ir droši un bērni ar prieku ļaujas ūdens vilinājumam. Kad pēc nedēļas pēkšņi uznāk sals, kaimiņpagastā esošā slidotava ir izmantojama. Ar skolas direktora E. Stalidzāna laipnu piekrišanu audzinātāju Andreja un Raivja vadībā "Rasas pērļu" bērni dodas slidot. Mūsu centram ir pietiekamā skaitā bērnu un pusaudžu slidas, pietrūkst lielo - 41., 42., 43. izmēru. Darbinieki no mājām atveda ģimenes locekļu slidas, lai visi varētu slidot vai spēlēt hokeju. 2 mūsējie uz slidām stājās pirmo reizi. Cik liels bija bērnu prieks par iespēju mācīties slidot! Atgriežoties centrā, visi bija gan piekusuši, gan gandarīti par lieliski pavadīto laiku.

Balvu novada muzeja apmeklējums

Publicēts Trešdiena, 28 Decembris 2016

Neskatoties uz dažādiem notikumiem piesātināto Ziemassvētku laiku, motivācijas pasākumi "Rasas pērlēs" netiek atcelti. Bērni gada nogalē dodas uz Balvu novada muzeju, lai iepazītos ar Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma ekspozīciju. Muzeja darbinieces centra iemītniekus laipni uzņem katru ceturksni visa gada garumā. Ar mūsdienīgām metodēm, izmantojot multimediju un inovatīvu tehnoloģiju metodes, viņas spēj ieinteresēt visu vecumu bērnus. Mūsu iemītniekiem ļoti patīk videoprojekcijas, skārienjūtīgo ekrānu izmantošana, lai iepazītos ar muzeja materiāliem. Viņi ātri apgūst moderno tehnoloģiju iespējas.Laiks gida pavadībā aizsteidzas nemanot. Pēc muzeja apmeklējuma tiek apskatīti skaistie Balvu pilsētas svētku rotājumi: skulpturālie zirgu un briežu veidojumi no sūnām un citiem dabīgajiem materiāliem, aplūkotas Balvu svētku egles un, protams, kafejnīcas "Saldā dzīve" apmeklējums šādā reizē ir ļoti nepieciešams, lai sasildītos un panašķētos.

Mājas lapas iepriekšējais variants.