Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Ciemos pie “Sudraba pakaviem”

Publicēts Piektdiena, 20 Maijs 2016

Pavasaris ir piemērots laiks izjādēm ar zirgu. Kārtējā motivācijas pasākumā mūsu centra klienti devās uz Tilžu , kur biedrības “Sudraba pakavi” dibinātāji Andrejs un Larisa Klitončiki kā vienmēr laipni sagaidīja bērnus. Lielākai daļai bērnu droškas apskate un zirga iejūgšanas braucienam  vērošana jau ir nebijis piedzīvojums. Un tad seko lieliskā vizināšanās pajūgā, izjāde, lauku sētas apskate, mielošanās ar līdzi paņemtajām maizītēm, sarunas par lauku dzīvi ar Larisu un Andreju. Laiks paiet tik nemanāmi, ka neticas, ka jādodas atpakaļ uz centru. Par brīnišķīgo došanos pie zirgiem bērni, protams, uzreiz grib telefoniski pastāstīt saviem tuviniekiem, kā arī dalīties iespaidos ar centra darbiniekiekiem.

Mājas lapas iepriekšējais variants.