Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

„Extreme” ielu vingrotāji „Rasas pērlēs”

Publicēts Otrdiena, 05 Jūlijs 2016

Šo tikšanos īpaši gaidīja mūsu centra pusaudži, jo viņi visi aktīvi iesaistās sportiskās nodarbēs: spēlē futbolu, volejbolu un basketbolu, apmeklē trenažieru zāli, vingro rotaļu laukuma iekārtās, brauc ar velosipēdiem, skrituļo, peldas centra baseinā. Apvienotā Briežuciema – Medņevas jauniešu  komanda „Extreme” centrā ieradās agrā 5. jūlija rītā, lai pagūtu uzstādīt iekārtas priekšnesumam. Mūsējie nepacietīgi vēroja notiekošo pa centra logiem un gaidīja tikšanās brīdi, kamēr lielākie zēni sanesa solus sēdēšanai. Beidzot viss varēja sākties. Skanot ritmiskai mūzikai, Arnis Timirbulatovs, Sandis Ločmelis, Ritvars Dvinskis, Emīls Koniševs un Edgars Jermacāns demonstrēja klātesošajiem labu fizisko sagatavotību un dinamiskus vingrojumus. Katra vingrojuma beigās sajūsminātie bērni ciemiņiem veltīja aplausus. Daži bērni kustējās līdzi vingrotājiem. Pat centra kaķene Murlīze sāka vingrot! Komandas „Extreme” jaunieši mūsējiem apliecināja, ka dzīvē ar lielu neatlaidību un darbu ir iespējams īstenot pārdošākos sapņus. Paldies „Extreme” par iedrošinājumu!

Mājas lapas iepriekšējais variants.