Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Rēzeknes Valsts robežsardzes koledžā

Publicēts Piektdiena, 08 Jūlijs 2016

Mūsu centram ir izveidojusies tradīcija iepazīstināt bērnus ar dažādu spēka un glābšanas struktūru darbinieku ikdienu un profesijas apguves iespējām. Šoreiz braucām uz Latgales sirdi Rēzekni, lai apmeklētu Valsts robežsardzes koledžu. Ekskursijas vadītāja bērniem pastāstīja Latvijas robežsardzes izveidošanas vēsturi, izrādīja koledžas mācību un robežsargu fiziskās sagatavošanas telpas. Bija interesanti dzirdēt par sauszemes, gaisa un ūdens robežsardzes ikdienas darba specifiku. Bērni ar interesi aplūkoja dažādos robežsargu formas tērpus, ieročus un iekārtas. Kā vienmēr , arī šoreiz noslēgumā bija kinologa un suņa sadarbības  demonstrējumi, mazo kucēnu mitekļa apskatīšana. Mājās braucot, vairāki mūsējie izteica domu, ka būtu labi mācīties šajā koledžā un rūpēties  Latvijas robežas drošību.

Mājas lapas iepriekšējais variants.