Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Mācāmies gleznot

Publicēts Pirmdiena, 27 Aprīlis 2015

    24.aprīlī atbalsta centru apmeklēja Balvu pilsētas gleznotājs un fotogrāfs Niks Gorkins. Sirmais mākslinieks bija ieradies mūsu iemītniekiem novadīt gleznošanas pamatu meistarklasi. Ar lielu aizrautību bērni pildīja gleznotāja norādes un drīz vien tika radītas daudzas skaistas dabas ainavas. Nodarbībai beidzoties,  mākslinieks analizēja katru darbu, katra bērna veikumā atrada nianses,  par ko bērnu uzslavēt. Tas bija aizraujoši. Vēlāk, tiekoties ar speciālistiem, N.Gorkins pastāstīja, ka vienam no mūsu bērniem ir īpašas dotības. Šo informāciju nodevām tālāk gan bērna mātei , gan sociālajam dienestam. Atvadoties mūsu viesis dāvāja centram savu fotoreprodukciju ar īpašu nosaukumu – „Rasas pērles”. Pateicamies  par sirsnīgo tikšanos gan N. Gorkinam, gan mākslinieka kundzei Edītei Gorkinai.

  

Mājas lapas iepriekšējais variants.