Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Krīžu centru vadītāji Tallinā

Publicēts Otrdiena, 06 Oktobris 2015

Septembra pēdējā dienā Latvijas Bērnu fonda darbinieki un Allažu, Dobeles, Rugāju,Talsu, Valmieras, Ventspils, Zantes krīžu centru vadītājas devās pieredzes apmaiņā uz Igauniju. Tallina ciemiņus sagaidīja ar spirgtu vēsumu, kas ir gadalaikam un Baltijas jūras tuvumam atbilstoši. Igaunijas galvaspilsētā bija iespēja iepazīties ar sociālās rehabilitācijas darba organizācijas formām gan no prettiesiskām darbībām cietušu bērnu, gan sieviešu sociālajā rehabilitācijā. Mēs izdarījām secinājumu, ka Latvija šajā jomā ir soli priekšā saviem ziemeļu kaimiņiem, jo Igaunijā valsts atbalsts augstākminētajām personu grupām tikai tagad ir aktualizējies. Pieredzes apmaiņas noslēgumā grupai bija iespēja pavērot Tallinas vecpilsētas ievērojamākās vietas.

Mājas lapas iepriekšējais variants.