Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Šauļu universitātes praktikantes "Rasas pērlēs"

Publicēts Pirmdiena, 16 Novembris 2015

  Novembra sākumā atbalsta centrā uzturējās un guva darba praksi ar vardarbībā cietušiem bērniem 6 jaunietes no Šauļu universitātes, kura sadarbojas ar Rēzeknes Augstskolu sociālā darba studiju programmā. Jaunietes ne tikai darbojās ar centra bērniem , bet arī noorganizēja visiem centra iemītniekiem 2 pasākumus: par Lietuvas kultūrvēsturi un Lietuvas nacionālo virtuvi. Praktikantes  pagatavoja un uzcienāja bērnus ar Lietuvai raksturīgu saldo ēdienu. Ieguvēji no šādas sadarbības esam  visi - mēs guvām ieskatu par to, ko māca sociālajiem darbiniekiem Lietuvā, savukārt jaunietes ieguva daudz jaunu zināšanu par to, kā Latvijā notiek no prettiesiskām darbībām cietušu bērnu un pilngadīgu personu sociālā rehabilitācija.

Mājas lapas iepriekšējais variants.