Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Ziemassvētku noskaņā

Publicēts Pirmdiena, 28 Decembris 2015

  Decembris centrā ir rosīgs gan tāpēc, ka daudzie mazie iemītnieki cer uz Ziemassvētku brīnumu, gan tāpēc , ka beidzas 2 projekti : "Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni" un "Sociālās palīdzības sniegšana", gan , protams, tāpēc, ka  ikdienu rūpējamies par valsts programmā esošajiem klientiem. Svētku noskaņojums ir ienācis arī pieaugušo domās un sirdīs: mēs gatavojam apsveikumus saviem draugiem un atbalstītājiem, domājam par svētku norises pasākumiem, saņemam negaidītus uzmanības apliecinājumus no līdzcilvēkiem. Atbalsta centrā šajā laikā bija daudz ciemiņu: gan no Balvu Valsts ģimnāzijas, gan Laika bankas aktīvisti. Bērni varēja 2 reizes doties uz Rīgu. Draugi no TNT izklaidēja viņus radošajās darbnīcās, kopā apmeklēja 3D multfilmu, cienāja ar kārumiem. Savukārt atbalstītāji no Labo darbu fabrikas centra bērniem uzdāvināja iespēju apmeklēt Rīgas cirka izrādi un mieloties MCDonaldā.Protams, ka šādas izklaides vienmēr priecē mazās sirsniņas. Pateicamies visiem, kas atbalstīja mūsu centru Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas laikā!

Mājas lapas iepriekšējais variants.