Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Vecmāmiņu kluba dāmas "Rasas pērlēs"

Publicēts Pirmdiena, 11 Janvāris 2016

 9. janvārī pēc biedrības EMERGO dibinātājas Elitas Drākes iniciatīvas atbalsta centrā viesojās Latvijas Vecmāmiņu kluba dalībnieces. Ciemiņi bija gan no Talsiem, gan Rīgas, gan Gulbenes u.c. vietām. Sievietes bija izveidojušas interesantu priekšnesumu programmu centra bērnu iepriecināšanai, kurā piedalījās gan Gulbenes mākslas teātra meitenes, gan Talsu līnijdejotājas, gan mazās mis Latvija konkursa uzvarētājas, gan klauni u.c. Viešņas bija parūpējušās arī par dāvaniņām un kārumiem bērniem.Paldies Elitai Drākei un pārējām dāmām par pasākuma organizēšanu "Rasas pērlēs! "

Mājas lapas iepriekšējais variants.