Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Motivācijas pasākumos braucam par „Giving for Latvia” piešķirto finansējumu

Publicēts Piektdiena, 18 Marts 2016

      Visa gada garumā katru nedēļu bērni, kas ievērojuši iekšējās kārtības noteikumus, aktīvi piedalījušies centra piedāvātajās nodarbēs, apmeklē motivācijas pasākumu ārpus centra : tiek vesti uz peldbaseinu Balvos, muzejiem Balvos vai Rēzeknē, zirgaudzētavu  Tilžas vai Rugāju novados,  briežudārzu „Mežsētas” Rugāju / Gulbenes novados , slidotavu Lazdukalnā , vizināšanos ar plostu pa Balvu ezeru, mini zoodārzu Rēzeknes novadā, teātri vai cirku, iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvju darbu – valsts policijā ,valsts robežsardzē, pie ugunsdzēsējiem u.c. Motivācijas pasākumi notiek katru nedēļu – 52 reizes kalendārā gada laikā.

       Tā kā centram nav sava transporta klientu pārvadāšanai, pakalpojumu jāpērk no firmas Balvos. Anglijā reģistrētā organizācija “Giving for Latvia” piedāvāja centram iespēju gūt finansējumu klientu motivācijas pasākumu transporta apmaksai, piedalotos projektu konkursā. “Rasas pērlēm” šim mērķim tika piešķirti 1500 eiro. Šogad jau 4 reizes esam izmantojuši šos līdzekļus, lai nogādātu bērnus motivācijas pasākumos  uz peldbaseinu Balvos un uz Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienesta Balvu nodaļas filiāli iepazīties ar ugunsdzēsēju profesijas pārstāvju darbu. Pārējās izmaksas , kas saistītas ar motivācijas braucieniem,  tiek segtas no centra līdzekļiem.

     Pūpolsvētdienas nedēļā bērnus vedām pie ugunsdzēsējiem Balvos. Bērniem bija iespēja ne tikai iepazīties ar ugunsdzēsēju tehnisko aprīkojumu, mašīnām un ierīcēm glābēju vajadzībām, bet viņiem tika pastāstīts, kāpēc nedrīkst dedzināt kūlu, kā rīkoties ugunsnelaimes gadījumā. Šāda veida pasākumi bērniem dod iespēju ne tikai aizdomāties par uzgunsdzēsēja profesijas izvēli, bet  ir  arī izglītojoši.

Mājas lapas iepriekšējais variants.