Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Gaismas galda izmantošana rehabilitācijā

Publicēts Piektdiena, 11 Marts 2016

    Gaismas galds ir inovatīvs produkts bērnu un jauniešu attīstības, izglītības un radošuma veicināšanai, vadoties no bērna vajadzībām un spējām.Gaismas galds ļauj labāk attīstīt uztveri, sajūtas, emocijas, motoriku, domāšanu, iztēli, koncentrēšanās spējas, spēju komunicēt un sadarboties, motivēšanu darbam, kā arī  sniedz jaunas pieejas darbam ar Montesori pedagoģijas metodēm.

    Strādāt pie gaismas galda var gan sēžot, gan mainot slīpuma virsmas stāvokli, gan darbojoties uz grīdas vai horizontālas virsmas, atbilstoši nodarbībai izvirzītajam mērķim. Pareizi pozicionējot ķermeni, pie gaismas galda ir ērti darboties arī bērniem ar kustību traucējumiem. Centrā šī metode labi darbojas tādiem bērniem, kuriem attīstības spējas ir zemākas kā vienaudžiem: viņi ne tikai uzlabo smalkās motorikas darbību, bet arī acs – rokas koordināciju, spēju patstāvīgi darboties.

    Kas īpašs ir gaismas galda izmantošanai rehabilitācijas laikā ? Visupirms tiek veicināti izziņas procesi : sajūtas un uztvere, domāšana un runa, uzmanība un atmiņa. No šiem avotiem bērns iegūst informāciju par apkārtējo pasauli. Darbojoties uz gaismas galda, var palīdzēt bērnam izprast un sakārtot viņa psiholoģisko pasauli, vadoties no temperamenta un rakstura īpatnībām, kas īpaši svarīgi ir bērniem ar negatīvo emociju pārsvaru un garastāvokļa maiņām, zemu motivācijas līmeni darboties. Tā mēs varam palīdzēt attīstīt pašapziņu, veicināt personības emocionālās sfēras un gribas attīstību. Gaismas efekts ļauj redzei sekot līdzi rokas darbībai, attīstot acs – rokas koordināciju, kas īpaši nepieciešams bērniem ar attīstības un uzvedības traucējumiem. Bez tam- pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem darbošanās uz gaismas galda, izmantojot trafaretus, veicina rokas attīstīšanu rakstīšanai. Tā kā uz gaismas galda bērni var darboties ar smiltīm, dabas materiāliem, pārtikas putraimiem un makaroniem, krāsām, pārkopēt attēlus uz papīra u.c., viņi, vērojot priekšmetu ēnas, mācās zīmēt tēlus, formas, veido stāstījumus. Tā tiek attīstīta bērna iztēle.

    Mūsu centra gaismas galds ir izgatavots Lietuvā, speciālisti to izmanto darbā ar bērniem jau 2 gadus.

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.