Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Labdaru pateicības dienas pasākums

Publicēts Otrdiena, 16 Februāris 2016

    Kā katru gadu arī šogad atbalsta centrs pulcēja civēkus, kas visa iepriekšējā gada garumā izrādīja savu labo gribu, bija atsaucīgi un atbalstīja centra darbību. Šoreiz apmeklētāju pulks nebija liels, jo gripa un saaukstēšanās daļu mūsu labdaru atstāja slimības gultā. Taču kopā ar atbraukušajiem mēs kopā izbaudījām atkaltikšanās prieku, pārrunājām iepriekšējā gada panākumus un neveiksmes, izstāstījām par iecerēm 2016. gadā. Klātesošajiem tika piedāvāta zieda izgatavošanas nodarbība audzinātājas Marinas vadībā . Kopā pavadītajā laikā ne tikai runājām par darbu, bet arī atcerējāmies savu bērnību . Šogad pasākumā piedalījās Sandra Kapteine, Judīte Alvatere, Zaiga Jaudzema, Ilmārs Vizulis , Larisa un Andrejs Klitončiki. Tikšanās pagāja sirsnīgā, draudzīgā noskaņojumā. Ciemiņi apņēmās arī turpmāk atbalstīt mūsu centru.

Mājas lapas iepriekšējais variants.