Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai jānoslēdz līgumi. Līgumi pieejami šeit. Pakalpojuma līgums pavadonim. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Noslēdzies projekts

Publicēts Pirmdiena, 29 Decembris 2014

LRAC „Rasas pērles” noslēdzies programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros realizētais projekts „STOPKRĀNS Vardarbībai”. Projekta ietvaros dalībniekiem tika piedāvāta iespēja iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs. Lai mazinātu vardarbības radītās psihosociālās sekas un veicinātu iecietību un mācīšanos vienam no otra, tika izmantotas nestandarta pieejas. Tas kopumā veicināja sociālo prasmju apguvi.
 

Mājas lapas iepriekšējais variants.