Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Igauņu ģimenes mūzikas instrumentu muzeja apmeklējums

Publicēts Pirmdiena, 18 Jūlijs 2016

„Rasas pērļu” bērniem bija lieliska iespēja apmeklēt dziedošās Igauņu ģimenes no kaimiņnovada Gaigalavā mūzikas instrumentu muzeju, kurā aplūkojami 48 dažādu veidu mūzikas instrumenti. Tik daudz dažādu mūzikas instrumentu vienkopus bērni iepriekš nekad nebija redzējuši. Atraktīvais ģimenes galva Gunārs aicināja visus klātesošos droši iesaistīties mūzikas instrumentu spēles izmēģināšanā, līdzidziedāšanā. Viņš pats demonstrēja gandrīz visu instrumentu spēli. Katrs no mūsējiem iemēģināja sev labāk iepatikušos instrumentu. Vienu brīdi skanēja īsta „kakafonija”. Taču muzeja saimnieks visus ciemiņus mudināja nekautrēties un sākt atklāt savus slēptos talantus. Bija jautri!

 

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.