Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Nometne "Varavīksne"

Publicēts Piektdiena, 29 Jūlijs 2016

No 20.-26.jūlijam  Rugājos notika LBF nometne „Varavīksne”, kura uzņēma 17 bērnus un 8 vecākus (7 ģimenes).Tā tika organizēta bērniem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem – vecākiem, aizbildņiem un audžuvecākiem, kuri izgājuši rehabilitāciju LRAC „Rasas pērles” vardarbībā cietušiem bērniem. Nometnes laikā tika piedāvātas aktivitātes, kas veicināja bērnu un vecāku sadarbības prasmes, brīvā laika lietderīgu pavadīšanu un ģimenes tradīciju izkopšanu sadzīvē. Tika nodrošināta iespēja braukt ekskursijā, kas bija interesanta gan bērniem, gan viņu mammām un tētiem, bija daudz dažādu radošo nodarbību, kurās iegūtās zināšanas un veiktos darbiņus ir iespējams pielietot arī pēc nometnes. Bija daudz dažādu fizisko aktivitāšu, kur bija iespēja gūt prieku gan bērniem, gan vecākiem, kopā darbojoties ar bērniem. Vēl bija iespēja piedalīties arī izzinošās aktivitātēs, piem.doties pārgājienā ar orientēšanās elementiem. Arī iespējas pavadīt brīvo laiku bija dažādas: varēja gan mierīgi pagulēt, gan pastaigāties, gan spēlēties.

 Šogad nometnē kopā ar saviem bērniem pabija arī 2 tēvi, kuri ļoti aktīvi piedalījās visās aktivitātēs. Diemžēl  dažas no mammām tā arī nesaprata, ka šī nometne ir iespēja būt kopā ar saviem bērniem un darboties kopā ar viņiem, aizmirstot ikdienas rūpes, ka tas ir piedzīvojums gan bērniem , gan vecākiem. Ka bērniem tās ir iespējas iemācīties jaunas prasmes un iemaņas, atpūsties, bet vecākiem- iemācīties paļauties un uzticēties savām atvasēm, atklāt viņos jaunas rakstura šķautnes. Organizējot nometni, grūtības sagādāja pieaugušo vājā motivācija apmeklēt nometni kopā ar saviem bērniem, aizbildinoties ar dažādiem iemesliem (lauku un mājsaimniecības darbiem, ogu lasīšanu u.c.). Savukārt bērni ar lielu aizrautību piedalījās visās aktivitātēs un brauca projām ar asarām acīs, jo jautrais, radošais kopā pavadītais laiks tik ātri un nemanāmi bija pagājis.

 

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.