Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Ko dara projektā iesaistītās personas

Publicēts Pirmdiena, 26 Maijs 2014

No vardarbības cietušās personas „Rasas pērlēs” katra saņem 5 psihologa un 3 sociālā darbinieka konsultācijas. Šobrīd centrā esošās sievietes piedalās sociālo audzinātāju piedāvātajās aktivitātēs: gatavo ēst, mācās pagatavot dažādus dekorus savas dzīvesvietas atsvaidzināšanai, pērļo u.c. Katru darba dienu 2 stundas tiek veltītas fiziskam darbam centra teritorijas labiekārtošanā , siltumnīcas un dārza uzturēšanai kārtībā. Karstais laiks un spožā saule pēc padarītā darba vilina sievietes nopeldēties Rugāju ezerā, ko viņas labprāt dara. Mēnesis paiet ātri. Ar uzlabotu pašapziņu un jaunām iemaņām un zināšanām projekta klientes dodas mājup, lai realizētu iecerētās izmaiņas savā dzīvē.

Stādīšanas talka „Rasas pērlēs”

Publicēts Pirmdiena, 26 Maijs 2014

Maija mēneša sākums mūs ar labiem laika apstākļiem nelutināja. Tāpēc augļu koku un puķu stādīšana bija jāatliek uz mēneša otro pusi. 21. maijā pēc kolektīva kopsapulces centra darbinieki , paņēmuši darba rīkus, devās uz dārzu, līdzi vedot ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu kociņu, upeņu krūmu  stādus. Pirms tam izraka nepārziemojušos iepriekš stādītos kociņus. Jauniestādītie  kociņi un krūmi tika kārtīgi aplieti, lai ātrāk ieaug un nes augļus un ogas par prieku centra bērniem. Pēc tam darbošanās pārcēlās uz centra teritoriju. Tika retinātas ziemcietes puķu dobēs, no jauna stādītas puķes pie Atbalsta mājas, iestādīti košumkrūmi pie Vecāku atbalsta mājas. Sakarā ar teritorijas labiekārtošanas darbiem bija nepieciešamība pārstādīt pirms 4 gadiem iestādīto sudrabegli. Tagad tā atradīsies aiz Vecāku atbalsta mājas, būs redzama no centra teritorijā iebraucamā ceļa, tur būs vairāk vietas brīvai augšanai, netraucējot bērnu aktivitātēm.

Mēs par veseliem un skaistiem zobiem!

Publicēts Pirmdiena, 03 Marts 2014

18.februāra rītā pie centra galvenās ieejas piestāja mobilais Mutes veselības centra autobusiņš. Jau nedēļu iepriekš bērni zināja par šo vizīti, tāpēc pastiprināti rūpējās par savu zobu tīrību. Daudziem bērniem zobārsta apmeklējums saistās ar nepatīkamām emocijām, tāpēc tie , kuriem nebija bail, pie zobu higiēnistes Sintijas Ķikustes no Gulbenes gāja pirmie.

Redzot savus draugus smaidošus iznākot pēc zobu higiēnas procedūras, sadūšojās arī tie, kuri sākumā nemaz nevēlējās iet pie speciālistes. Visas dienas garumā vairāk kā 20 bērni uzticējās Sintijai, ļāva veikt zobu higiēnas procedūras.Viņa informēja gan pašus bērnus, gan sociālos darbiniekus-gadījuma vadītājus par to, kuriem bērniem pēc atgriešanās no atbalsta centra obligāti būtu jāapmeklē zobārsts savā dzīves vietā. Centra speciālisti to ierakstīs arī bērnu rehabilitācijas noslēguma formās.

Mēs pateicamies par atbalstu un sapratni Sintijai un ceram, ka atbalsta centra Konsultāciju daļas vadītājas Sandras Ķikustes ierosinājums šādu sadarbību ar Mutes veselības centru turpināt, piepildīsies.

Sācies projekts „Sociālās palīdzības sniegšana”

Publicēts Trešdiena, 26 Marts 2014

2013.gada sociālās palīdzības sniegšanas projekta laikā tika gūts apstiprinājums tam, ka iedzīvotāju dzīves kvalitāti var mainīt, mērķtiecīgi iedarbojoties uz apziņu, stiprinot un atbalstot sarežģītās dzīves situācijās. Tāpēc ir vitāli nepieciešams turpināt šo darbu - motivēt , mācīt un atbalstīt cilvēkus mainīt ieradumus, tādējādi palīdzot sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām, mazinot vardarbību ģimenēs un sabiedrībā kopumā. Šī gada jaunais projekts ir iesāktā darba turpinājums. Projekta mērķis ir veicināt vardarbības mazināšanos ģimenēs un sabiedrībā kopumā. Tajā tiks iesaistītas 30 no vardarbības cietušas personas ( kā sievietes, tā vīrieši) un atbalsta centrā rehabilitāciju izejošo bērnu vecāki ( 13).

Vardarbībā cietušo bērnu vecāki „vecāku atbalsta mājā” pavadīs 3 dienas un katrs saņems  pa 2 psihologa un 2 sociālā darbinieka konsultācijām . No vardarbības cietušās personas „Rasas pērlēs ”dzīvos 30 dienas, saņemot 5 psihologa un 4 sociālā darbinieka konsultācijas katra. Psihologu konsultāciju laikā mērķa grupas iegūs jaunas sociālas iemaņas un prasmes- zināšanas par bērnu emocionālo audzināšanu un drošas piesaistes veidošanu, dzīvi bez atkarībām, apgūs elementāras saskarsmes prasmes, mācīsies meklēt palīdzību pie speciālistiem un paši sev palīdzēt u.c. Sociālais darbinieks vadīs nodarbības elementāru sadzīves prasmju apgūšanā: ēdiena gatavošanā, mājokļa uzkopšanā, rūpēm par tīru un kārtīgu apģērbu, mācīs meklēt interesēm un spējām atbilstošu darbu, organizēt saturīgu brīvo laiku ģimenē, dzīvot bez atkarībām. Mērķa grupu dalībniekiem pēc nepieciešamības tiks ierādīti datorlietošanas pamati. Pastāvīgi ar šīm personām strādās sociālie audzinātāji: vadīs mājturības ( piem. šūšana, adīšana, tamborēšana, galda klāšanas un ģērbšanās kultūra u.c.), tehniskās ( piem. sīkie remontdarbi mājās, velosipēdu remonts, kokapstrādes nodarbes u.c.) un darba terapijas ( sēšana, stādīšana, ravēšana, laistīšana, gatavās ražas novākšana u.c.) nodarbības. Darba terapija ir būtiska rehabilitācijas sastāvdaļa, tā notiks katru dienu 2 stundas. Nodarbības tiks organizētas tā, lai mērķa grupu dalībniekus izglītotu par savstarpējo attiecību veidošanu ģimenē starp pieaugušajiem un bērniem, pieaugušajiem un pieaugušajiem, bērnu starpā, attīstītu saskarsmes prasmes un iemaņas un veicinātu sadarbību, lai attīstītu sadzīves prasmes, celtu mērķa grupu personu pašapziņu, veicinātu veselīga dzīves veida piekopšanu, motivētu strādāt ģimenes un sabiedrības labā.

Projekts „Sociālās palīdzības sniegšana” sadarbībā ar nodibinājumu Fonds „Ziedot” tiks īstenots līdz 2014.gada 31. decembrim.

Kā friziersalonā

Publicēts Pirmdiena, 03 Marts 2014

Parasti piektdienās atbalsta centrs organizē bērniem motivācijas pasākumu. Šoreiz ciemos pie bērniem pieteicās meistare Una Kalniņa no Rīgas. Centra zāle pārtapa par frizētavas salonu. Veselas 7 stundas meitenēm un zēniem meistare grieza matus un veidoja modernas frizūras. Līdztekus Una bērniem stāstīja par skaistumkopšanas knifiņiem. Parasti uzskata, ka frizēšanās ir meiteņu lieta.

Dzīvē pierādījās, ka puišiem frizēšanās ir ne mazāk svarīgs notikums. Priecīgs satraukums virmoja gaisā visu piektdienu, bet modernie matu griezumi priecē bērnus vēl joprojām. Mūsu bērnu sirsnīgs paldies Unai par kopā pavadīto laiku un skaistajām pārvērtībām!

Mājas lapas iepriekšējais variants.