Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Lauku sētā z/s „Baķi”

Publicēts Piektdiena, 14 Oktobris 2016

Centra bērniem ļoti patīk motivācijas pasākumi, kuros var kontaktēties ar dzīvniekiem. Šoreiz bērniem bija iespēja apmeklēt apskates saimniecību laukos, kuras īpašnieki Aivars un Māra Baķi labprāt uzņem ciemiņus no „Rasas pērlēm”. Lai gan savu darbību viņi uzsākuši salīdzinoši nesen- 2013. gadā- zemnieki ir iekopuši Bolupes piekrastes pļavās vietu lielam sīklopu ganāmpulkam. Tur ganās vairāk nekā 100 Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, ir kazas un truši. Bērniem, dodoties uz lauku sētu, līdzi tiek doti burkāni un maize, jo dzīvniekus drīkst uzcienāt ar šiem kārumiem. Pēc saimniecības apskates speciāli iekārtotā vietā notiek desiņu cepšana un karstas tējas dzeršana, turpinās sarunas ar saimniekiem par mājdzīvnieku audzēšanu, dzīvi lauku sētā. Tādējādi motivācijas pasākuma laikā bērniem ir iespēja ne tikai aplūkot mājdzīvniekus, bet arī iepazīties ar zemnieku  darbu un ikdienu.

Septembra aktivitātes

Publicēts Otrdiena, 27 Septembris 2016

Pēc draudzīgas darbošanās centra apkārtnes sakopšanā ir nepieciešamas jaukas izklaides. Septembra mēnesī paguvām gan apmeklēt ugunsdzēsēju depo, gan plunčāties burbuļvannā un peldēties peldbaseinā Balvos, gan , pateicoties balvenieša Jura Ločmaņa ģimenes atsaucībai, apmeklēt cirka šovu Tropikana, gan iejusties modeļu lomā pie frizieres Zanes. Šādi motivācijas pasākumi padara bērnu ikdienu daudzveidīgāku, viņi atbildīgāk izturas pret centrā izvirzītajiem noteikumiem un sev uzticētajiem pienākumiem. Veselus 9 mēnešus motivācijas pasākumu transporta izdevumus varējām apmaksāt no Giving for Latvia piešķirtajiem līdzekļiem. Šāds atbalsts no Giving for Latvia ir labs stimuls meklēt atbalstītājus arī 2017. gada motivācijas pasākumu apmeklējumu nodrošināšanai. Paldies Anglijā dzīvojošiem un strādājošiem Latvijas jauniešiem par doto iespēju 2016. gadā!

 

"Rasas pērļu" Moris un Murlīze

Publicēts Pirmdiena, 22 Augusts 2016

   Pavasarī pieteicāmies apdrošināšanas firmai Letapolise mazo atbalsta projektu konkursā un ieguvām € 100 finansējumu „Rasas pērļu” dzīvās dabas stūrīša uzturēšanai. Mūsu minkas Moris un Murlīze tika pie speciālās barības, kuras pietiks līdz pat jaunajam gadam, kā arī dažiem ķepaiņiem nepieciešamiem medikamentiem. Naudas pietika arī akvārija zivtiņu barības iegādei. Tagad katrs rīts sākas ar kaķu sacensību, kurš pirmais pagūs tikt pie ēdientrauku labākās vietas. Arī zivtiņas kļūst ļoti aktīvas, gaidot barošanas brīdi. Par zivtiņām interesējas ne tikai klienti un centra apmeklētāji, bet arī minkas.Neskatoties uz to, ka kaķi tiek labi turēti, mednieka instinkts dzīvniekiem ir saglabājies. Murlīze regulāri mūs „iepriecina” ar savām delikatesēm, ko noķer centra apkārtnē. Kaķene dāsni dalās ar medījumu, tikai mums tas neizsauc lielu sajūsmu, jo regulāri jāatbrīvo foajē no noķertajām pelēm. Kādu dienu Murlīzes pārsteigums robežojās ar bailēm, jo neizprotamā kārtā foajē pie ārdurvīm uzradās mazs zalktēns. Ņemot vērā, ka zalkši pēc senlatviešu ticējuma mājai nes pārticību, mēs rāpuli nogādājām blakus esošajā mežā. Tagad gaidīsim, redzēsim ,vai mūsdienās senie tautas ticējumi darbojas. Neatkarīgi no tā, vai piepildīsies ticējums, mūsu lielajā ēkā valda patiesi sirsnīgs mājas noskaņojums, kad gan mazas, gan lielas rokas apskauj mīkstos, murrājošos ķepaiņus. Dzīvnieki jūt, ka mums palīdz un ir nepieciešams viņu miers un relaksējošā attieksme.

Par „Paldies”

Publicēts Piektdiena, 02 Septembris 2016

Mūsu darbā nemaz tik bieži nenākas dzirdēt pateicības vārdus. Klients, rehabilitācijai beidzoties, atklāti izsaka domas par centrā pavadīto laiku, ieguvumiem un vilšanos, ja tāda bija. Dažkārt mūsu viedokļi ir atšķirīgi, domas nesakrīt. Taču mēs cenšamies ņemt vērā klientu vēlmes, ja tās atbilst centra darbības mērķiem un uzdevumiem, veicam izmaiņas, jo reizēm skats no malas rada jaunas idejas, kā veiksmīgāk organizēt un uzlabot rehabilitācijas procesu. Tāpēc ir sevišķi patīkami, ja mūsu ieguldītais darbs tiek pozitīvi novērtēts. Šoreiz gan centra iemītniekus, gan darbiniekus sagaidīja īpašs pārsteigums : lūk, ar kādu saldu „paldies” mēs visi tikām palutināti !

Nometne "Varavīksne"

Publicēts Piektdiena, 29 Jūlijs 2016

No 20.-26.jūlijam  Rugājos notika LBF nometne „Varavīksne”, kura uzņēma 17 bērnus un 8 vecākus (7 ģimenes).Tā tika organizēta bērniem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem – vecākiem, aizbildņiem un audžuvecākiem, kuri izgājuši rehabilitāciju LRAC „Rasas pērles” vardarbībā cietušiem bērniem. Nometnes laikā tika piedāvātas aktivitātes, kas veicināja bērnu un vecāku sadarbības prasmes, brīvā laika lietderīgu pavadīšanu un ģimenes tradīciju izkopšanu sadzīvē. Tika nodrošināta iespēja braukt ekskursijā, kas bija interesanta gan bērniem, gan viņu mammām un tētiem, bija daudz dažādu radošo nodarbību, kurās iegūtās zināšanas un veiktos darbiņus ir iespējams pielietot arī pēc nometnes. Bija daudz dažādu fizisko aktivitāšu, kur bija iespēja gūt prieku gan bērniem, gan vecākiem, kopā darbojoties ar bērniem. Vēl bija iespēja piedalīties arī izzinošās aktivitātēs, piem.doties pārgājienā ar orientēšanās elementiem. Arī iespējas pavadīt brīvo laiku bija dažādas: varēja gan mierīgi pagulēt, gan pastaigāties, gan spēlēties.

 Šogad nometnē kopā ar saviem bērniem pabija arī 2 tēvi, kuri ļoti aktīvi piedalījās visās aktivitātēs. Diemžēl  dažas no mammām tā arī nesaprata, ka šī nometne ir iespēja būt kopā ar saviem bērniem un darboties kopā ar viņiem, aizmirstot ikdienas rūpes, ka tas ir piedzīvojums gan bērniem , gan vecākiem. Ka bērniem tās ir iespējas iemācīties jaunas prasmes un iemaņas, atpūsties, bet vecākiem- iemācīties paļauties un uzticēties savām atvasēm, atklāt viņos jaunas rakstura šķautnes. Organizējot nometni, grūtības sagādāja pieaugušo vājā motivācija apmeklēt nometni kopā ar saviem bērniem, aizbildinoties ar dažādiem iemesliem (lauku un mājsaimniecības darbiem, ogu lasīšanu u.c.). Savukārt bērni ar lielu aizrautību piedalījās visās aktivitātēs un brauca projām ar asarām acīs, jo jautrais, radošais kopā pavadītais laiks tik ātri un nemanāmi bija pagājis.

 

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.