Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Latvijas dzimšanas dienā

Publicēts Pirmdiena, 21 Novembris 2016

Dzimtenes dzimšanas dienu svinam katru gadu. Arī šogad rīta nodarbībās sociālo audzinātāju vadībā cenšamies iztēloties, cik krāšņs būs salūts Rīgā. Zīmējumi top dažādās tehnikās. 18. novembrim par godu arī ēdamzālē tiek klāts galds svētku noformējumā . Vienam no bērniem ir dzimšanas diena, jubilāra torte ir obligāts svētku atribūts. Vakarā visi pulcējas mācību telpā. Vērojot TV salūtu Rīgā, var ne tikai priecāties par brīnišķīgo skatu, bet arī salīdzināt, vai rīta pusē bērnu zīmētais salūts ir tik pat krāšņs vai vēl krāšņāks.

Centru apmeklē Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības iestāžu vadītāji

Publicēts Ceturtdiena, 10 Novembris 2016

9. novembrī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu skolu, pirmsskolas izglītības un ārpusskolas izglītības iestāžu direktori un vadītāji viesojās „Rasas pērlēs” . Ciemiņi iepazinās ar centra darba specifiku, materiālo bāzi, runāja par sadarbības iespējām.

 

Septembra aktivitātes

Publicēts Otrdiena, 27 Septembris 2016

Pēc draudzīgas darbošanās centra apkārtnes sakopšanā ir nepieciešamas jaukas izklaides. Septembra mēnesī paguvām gan apmeklēt ugunsdzēsēju depo, gan plunčāties burbuļvannā un peldēties peldbaseinā Balvos, gan , pateicoties balvenieša Jura Ločmaņa ģimenes atsaucībai, apmeklēt cirka šovu Tropikana, gan iejusties modeļu lomā pie frizieres Zanes. Šādi motivācijas pasākumi padara bērnu ikdienu daudzveidīgāku, viņi atbildīgāk izturas pret centrā izvirzītajiem noteikumiem un sev uzticētajiem pienākumiem. Veselus 9 mēnešus motivācijas pasākumu transporta izdevumus varējām apmaksāt no Giving for Latvia piešķirtajiem līdzekļiem. Šāds atbalsts no Giving for Latvia ir labs stimuls meklēt atbalstītājus arī 2017. gada motivācijas pasākumu apmeklējumu nodrošināšanai. Paldies Anglijā dzīvojošiem un strādājošiem Latvijas jauniešiem par doto iespēju 2016. gadā!

 

Lauku sētā z/s „Baķi”

Publicēts Piektdiena, 14 Oktobris 2016

Centra bērniem ļoti patīk motivācijas pasākumi, kuros var kontaktēties ar dzīvniekiem. Šoreiz bērniem bija iespēja apmeklēt apskates saimniecību laukos, kuras īpašnieki Aivars un Māra Baķi labprāt uzņem ciemiņus no „Rasas pērlēm”. Lai gan savu darbību viņi uzsākuši salīdzinoši nesen- 2013. gadā- zemnieki ir iekopuši Bolupes piekrastes pļavās vietu lielam sīklopu ganāmpulkam. Tur ganās vairāk nekā 100 Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, ir kazas un truši. Bērniem, dodoties uz lauku sētu, līdzi tiek doti burkāni un maize, jo dzīvniekus drīkst uzcienāt ar šiem kārumiem. Pēc saimniecības apskates speciāli iekārtotā vietā notiek desiņu cepšana un karstas tējas dzeršana, turpinās sarunas ar saimniekiem par mājdzīvnieku audzēšanu, dzīvi lauku sētā. Tādējādi motivācijas pasākuma laikā bērniem ir iespēja ne tikai aplūkot mājdzīvniekus, bet arī iepazīties ar zemnieku  darbu un ikdienu.

Par „Paldies”

Publicēts Piektdiena, 02 Septembris 2016

Mūsu darbā nemaz tik bieži nenākas dzirdēt pateicības vārdus. Klients, rehabilitācijai beidzoties, atklāti izsaka domas par centrā pavadīto laiku, ieguvumiem un vilšanos, ja tāda bija. Dažkārt mūsu viedokļi ir atšķirīgi, domas nesakrīt. Taču mēs cenšamies ņemt vērā klientu vēlmes, ja tās atbilst centra darbības mērķiem un uzdevumiem, veicam izmaiņas, jo reizēm skats no malas rada jaunas idejas, kā veiksmīgāk organizēt un uzlabot rehabilitācijas procesu. Tāpēc ir sevišķi patīkami, ja mūsu ieguldītais darbs tiek pozitīvi novērtēts. Šoreiz gan centra iemītniekus, gan darbiniekus sagaidīja īpašs pārsteigums : lūk, ar kādu saldu „paldies” mēs visi tikām palutināti !

Mājas lapas iepriekšējais variants.