Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Dāvanu laiks

Publicēts Pirmdiena, 28 Decembris 2020

Neskatoties ur valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Ziemassvētku dāvanas no vardarbības cietušiem bērniem un pieaugušiem arī šogad mēroja ceļu uz “Rasas pērlēm”. Par svētku sajūtas radīšanu centra klientiem pirmā parūpējās Arta Stepiņa un S:t Mikaels Kyrka dāmu klubs no Malmö Zviedrijā. Nākošās bija Vivi-Ann Ahlström no Mantorp Zviedrijā  atbilstoši bērnu un pieaugušo vecumam un dzimumam skaisti iesaiņotās dāvanas un Ingegärd Axelsson no Mantorp Zviedrijā  ziedojums centra vajadzībām. Pavisam negaidot, centra klientiem dāvanas atgādāja kaimiņu pagastā esošās biedrības Neatkariba Balt ļaudis, kas sniedz palīdzību un atbalstu cilvēkiem, kas nonākuši atkarību problēmā. Katram bērnam caur šo NVO sadarbībā ar projekta "Samariešu soma" partneri biedrību Šans AB  organizācijas un Labās vēsts tika pasniegta dāvanu kaste ar dažādām bērniem tik patīkošām lietām. Arī mūsu dibinātāji Latvijas Bērnu fonds parūpējās, lai bērniem svētkos pietiek saldumu. Par gardumiem parūpējās arī Zigrīda Lizinska no kafejnīcas “Velves” Balvos. Mūs kā katru gadu atcerējās arī čaklās adītājas no Balviem - Ināra Čakāne un Tamāra Ivanova. Taču vislielāko pārsteigumu visiem centra klientiem sagādāja I- Robot Rīgas Ziemassvētku vecītis.Pirms tam katrs bērns un pieaugušais viņam rakstīja vēstuli, kurā atklāja savas vēlmes. Domājam, ka  i- Robot Ziemassvētku vecītim bija vesela rūķu komanda, lai piepildītu katra mūsu centra iemītnieka sapņus. Jo tie bija visdažādākie: gan mīksts plediņš jaundzimušam bērniņam, gan rokas pulksteņi, rokassprādzes,rotaļlietas, bumbas, kleitiņas , LEGO roboti, rotaslietas, kosmētika , futbola buči un pat ģitāra. Visas dāvanas bija glīti iesaiņotas ar vēlējumu katram vēstules rakstītājam. Un vēl - i- Robot vadītāja Līga bija parūpējusies, lai arī centra darbinieces saņem kādu rotaslietu ; tas bija tik patīkami. Mēs sakām sirsnīgu paldies visiem, kas Ziemassvētku dāvanu sarūpēšanas steigā iedomājās arī par “Rasas pērlēs” esošajiem bērniem un pieaugušajiem, sagādājot viņiem patiesu prieku un ticību, ka, ja kaut ko ļoti vēlies, tas piepildās.

Saņemts sūtījums no Malmo

Publicēts Pirmdiena, 30 Novembris 2020

 Jau daudzus gadus atbalsta centru saista attālināta draudzība ar Malmo pilsētas Sv. Mikaela baznīcas draudzes dāmu klubu. Šīs attiecības mums palīdz uzturēt bijusī žīguriete, Sv. Mikaela baznīcas ērģelniece Arta Stepiņa. Dāmu kluba locekles ir čaklas rokdarbnieces. Arī šogad saņēmām lielu sūtījumu ar adītām lietām bērniem. Silti un mīksti džemperīši un jaciņas, šallītes un cepurītes, cimdiņi un zeķes dzīvespriecīgās krāsās bērni saņems Ziemassvētku vecīša paciņās kopā ar citām veltēm. Mēs sakām sirsnīgu paldies visām tālumā dzīvojošajām dāmām par to, ka mūs atceras un par mums rūpējas.

Starptautiskā putras diena

Publicēts Piektdiena, 16 Oktobris 2020

10. oktobrī  tiek atzīmēta starptautiskā putras diena. Mūsu centrā  ir tradīcija, gatavojoties putras dienai , iepazīstināt bērnus un pieaugušos ar labības veidiem, graudiem, pākšaugiem, dažādiem miltiem un to izstrādājumiem. Šogad bērni kopā ar darbiniekiem apmeklēja lielu zemnieku saimniecību “Kotiņi” Šķilbēnu pagastā , kas nodarbojas ar graudkopību un sēklkopību. Pupu un rapšu lauku apputeksnēšanai tur  izmanto saimniecībā esošās bites. Saimniecības vide ir sakopta, plašos tīrumus apstrādā jaunākā nozares tehnika, ar darbu tiek nodrošināti 38 cilvēki. Mūs ar latgaļu sirsnību sagaidīja, visu pastāstīja un izrādīja ekskursijas vadītājs Rolands. Pēc saimniecībā ražoto produktu veikaliņa apmeklējuma varējām baudīt garšīgus netradicionālus putraimu un pākšaugu ēdienus atjaunotajās dzirnavās. Bērni un pieaugušie bija ļoti pārsteigti, cik garšīgs var būt grūbu saldais ēdiens. Mājās braucot, visi nosprieda, ka šī diena ir izdevusies.

 

Novembris atbalsta centrā

Publicēts Piektdiena, 20 Novembris 2020

Atbilstoši sociālo audzinātāju darba tematiskajiem plāniem novembrī  īpaša gatavošanās ir Mārtiņiem, Lāčplēša dienai un valsts proklamēšanas gadadienai. Šogad valsts svētku laika  aktivitātes galvenokārt norisinājās ārā, kad iestājās mijkrēslis. Gan iedegtās  lāpas centra ieejas celiņā, gan izvietotās svecītes Latvijas kontūrformā, gan atbilstošs muzikālais noformējums, gan bērnu un pieaugušo uzrunās teiktais padarīja šo tumšo gadalaiku gaišāku un notikumu svinīgāku. Un vēl - kā parasti mūsu centrā svētku reizē - balts galdauts un sarūpēts svētku cienasts, kopēja galda klāšana un būšana pie galda māca,kā svētkus mājās var svinēt kopīgās sarunās, dziesmās un dejās , bez atkarību izraisošu vielu lietošanas.

Sildāmies septembra saulē

Publicēts Piektdiena, 18 Septembris 2020

Bērniem sācies jaunais mācīgu gads. Bet laiks joprojām jauks, ir silti kā vasarā. Centra apkārtnes apstādījumi  sakuplojuši, joprojām viss zied, bet samteņu rūgtenā smarža atgādina,ka tuvojas rudens. To apliecina arī kuplie vēlziežu puduri. Šajā mēnesī ilgu laiku ārā pavada ne tikai centra klienti un kaķene Murlīze. Mūsu darbiniekiem bija iespēja apmeklēt zirgu sētu “Kapulejas” un līdzīgi kā bērniem izbaudīt braucienu droškā un izjādi, samīļot mazo poniju. Pozitīvas emocijas guvām ilgam laikam. Sirsnīgi pateicamies centra ilggadējiem atbalstītājiem Larisai un Andrejam Klitončikiem par uzaicinājumu paviesoties viņu saimniecībā.

Mājas lapas iepriekšējais variants.