Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Uzkrājam saules enerģiju

Publicēts Piektdiena, 08 Jūlijs 2022

   2021. gada nogalē saņēmām priecīgu ziņu, ka esam atbalstīti “AS “Latvenergo” atbalsts sociālās palīdzības organizācijām energoefektīvu risinājumu ieviešanai” konkursā. Sadarbībā ar Ziedot.lv un Latvijas Bērnu fondu sagatavojām nepieciešamo dokumentāciju, veicām jumta remontdarbus, SIA Alūksnes Energoceltnieks veica sadalnes pārbūvi, lai varam pieslēgt mikroģeneratora inventoru , līdz rezultātā elektroenerģijas ražošanas iekārta ar  39 saules paneļiem uz mūsu centrālās ēkas jumta -paldies RIGE vantage puišiem Arnoldam un Kārlim- 4. jūlija rītā ir uzsākusi darbību. Esam pateicīgi visiem, pirmām kārtām AS “Latvenergo” ,kas mūs atbalstīja, lai varam ieviest energoefektivitāti. Ar nepacietību gaidām 1. augustu, kad zināsim, kāds ir mūsu pirmā mēneša ieguvums šajā konkursā.

 

 

Atbalsta centru apmeklē labklājības ministrs

Publicēts Ceturtdiena, 28 Aprīlis 2022

22.04.2022. mūsu centru apmeklēja labklājības ministrs Gatis Eglītis, Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un deputāts Aldis Bukšs. Ministru interesēja, kādas rehabilitācijas programmas tiek īstenotas centrā, vardarbības statistika – vispārējās tendences un stāvoklis covid – 19 laikā, kādu fizisko vidi nodrošinām klientiem, iespējas, ko varam piedāvāt Ukrainas kara bēgļiem, sadarbības jautājumi ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, policiju, kā darbinieku kolektīvam klājies sarežģītajos pēdējos divos gados, kā arī mūsu panākumi, raizes un nākotnes redzējums.

Turpinām darbu projektā

Publicēts Otrdiena, 01 Marts 2022

        Arī šogad esam ieguvuši finansējumu, lai atbalstītu sociāli mazaizsargātas ģimenes bērnu fiziskās un emocionālās attīstības veicināšanā, pilnveidojot vecāku aprūpes prasmes. Projektā ieplānotas 4 mērķa grupas: 

1) Atbalsts ar 30 dienu izmitināšanu personām ar bērnu līdz 3,5 gadu vecumam vai grūtniecēm pēdējā grūtniecības mēnesī. Mērķis- sniegt emocionālu un medicīnisku atbalstu grūtniecības noslēguma posmā, sagatavojot sievieti dzemdībām, pilnveidojot viņas ikdienas prasmes. Bērna līdz 3,5 gadu vecumam likumiskajam pārstāvim pilnveidosim maza bērna aprūpes ikdienas prasmes , izglītosim par bērna emocionālo audzināšanu, drošās piesaistes nozīmi. Veicināsim bērna pareizu motoro attīstību, muskulatūras tonusa normalizēšanu. Zīdaiņa vecākiem mācīsim pareizi veikt ikdienas aktivitātes , lai mazinātu iespēju veidoties asimetrijai, muskulatūras tonusa disbalansam. Stiprināsim pieaugušā pašapziņu. Katrai ģimenei paredzētas 4 psihologa konsultācijas, 3 stundas nedēļā sociālā darbinieka konsultācijas, medicīnas māsas un fizioterapeita atbalsts. Klientiem tiks nodrošināta 4 x ēdināšana dienā un medicīniskā aprūpe pēc nepieciešamības. Tiks piesaistīti brīvprātīgie. Šī aktivitāte ir turpinājums rezultatīvajam darbam iepriekšējo gadu projektos, guvusi pozitīvas atsauksmes no klientu ievietotājiem.

2) WSB un DVE konsultācijas bez izmitināšanas bērniem ar problēmuzvedību. Ambulatoras siltās smilšu kastes (WSB) konsultācijas ar dabas vides estētikas ( DVE) metodes izmantošanu notiks ar mērķi uzlabot bērnu ar uzvedības traucējumiem sociālās saskarsmes iemaņas, pilnveidojot viņu mācīšanās un dzīves prasmes, padziļinot bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem, harmonizējot personību, izmantojot ciklisku kārtību, kas atbalsta cilvēka vispārējo attīstību, mazina spriedzi, veicina organisma pašregulācijas procesus. Rezultātā notiek personības fiziskā, emocionālā, intelektuālā un garīgā sakārtotība. Katram bērnam programma paredz 4 konsultācijas.

3 ) DVE grupu konsultācijas centrā esošajiem bērniem notiks 4 reizes mēnesī ar mērķi padziļināt bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem, mazināt trauksmi, veicināt organisma pašregulācijas procesus.

4) grupu kanisterapija bērniem ar mērķi atgūt uzticēšanās sajūtu, attīstīt iecietību, paškontroli un neatkarību, paaugstināt pašapziņu, iniciatīvu, mazināt hiperaktivitāti, uzlabot koncentrēšanās spēju notiks 3 reizes mēnesī . Nodarbībās piedalīsies centrā esošie bērni, kam nepieciešams atvērt iekšējos resursus , lai celtu pašapziņu, veicinātu iniciatīvu, pozitīvi iedarbotos uz problemātisko uzvedību. 

GFL dāvinājums

Publicēts Piektdiena, 18 Marts 2022

Atkal esam saņēmuši izglītojošas grāmatas no Giving for Latvija Lielbritānijā ar Latvijas Bērnu fonda starpniecību.  Sirsnīgs paldies par doto iespēju izmantot visas Hedvigas Montgomerijas latviešu valodā izdotās grāmatas veiksmīgai bērnu audzināšanai , šoreiz par to, cik svarīgs ir pamatskolas vecuma laiks bērna dzīvē, kā vecākam būt atbalstošam. Priecājamies arī par A.Fāberes un E.Mazlišas "Kā runāt ar bērniem,lai bērni klausītos un kā klausīties,lai bērni runātu".  Abi izdevumi ir vērtīgs ieguvums ne tikai speciālistiem, bet arī to bērnu vecākiem, kas atrodas centrā. 

Ir sācies 2022.gads

Publicēts Piektdiena, 28 Janvāris 2022

Jaunais kalendārais gads ir sācies . Neskatoties uz valstī noteikto ārkārtas situāciju, attālinātā darba specifiku saistībā ar covid-19  izplatības ierobežošanu,  atbalsta centrā darbs klātienē turpinās. Turpinām realizēt valsts programmas no vardarbības cietušu bērnu un pieaugušo personu rehabilitācijā, sniedzam maksas pakalpojumus.  Ikdiena darbā  ir ienesusi korekcijas, jo slimība ir skārusi ikviena darbinieka ģimeni. Bet mūsu klienti to neizjūt, jo  notiek gan konsultācijas, gan nodarbības, gan dažādas aktivitātes, tiek uzturētas mācību prasmes.  Un par to var pārliecināties, piesekojot mūsu Facebook kontam : Rasas pērles-Latgales Reģionālais atbalsta centrs, kuru šogad brīvprātīgi ar jaunu informāciju papildina mūsu bijusī kolēģe Ginta Masa – paldies viņai par atbalstu. Kopā ar klientiem esam ģimeniski sagaidījuši Jauno gadu : bija pat Balvu sponsores Līgas Penneres sarūpētais svētku salūts ,par kuru jūsmoja visi apkārtnes iedzīvotāji.   Mūsu veidotās ledus skulptūras rotā centra apstādījumus, bērnu gatavotā pica priecē pašu meistaru punčus. Brīvajā laikā bērni  vizinājās ar ragaviņām un pikojās centra teritorijā, tīrīja sniegu no ietvēm un pagalmā.  Bērni motivācijas pasākumos apmeklēja Balvu peldbaseinu, baudīja ziemas priekus Šķilbēnu pagasta Balkanu kalnos, ieguva izglītojošu pieredzi Gulbenes interaktīvajā muzejā “Dzelzceļš un tvaiks”. Pie klientiem 2 reizes bija superbaltās samojedu meitenes Dora un Sani kopā ar saimnieci Ingrīdu –kanisterapijas nodarbības pie mums ir ļoti iemīļotas. Un tad vēl – Ziemassvētku un Jaunā gada dāvanu saņemšanas laiks janvārī turpinājās .Sirsnīgi pateicamies OC VISION komandai par ziedotajām mantām, no kurām visvairāk izmantotā pašreiz ir jaunais viedtālrunis. Negaidīts pārsteigums mums bija saņemtais sūtījums no Lielbritānijā dzīvojošās novadnieces Unas Lauskinieces ģimenes. Sirdij kļūst silti, ja kāds novērtē darbu un atbalsta ikdienas rūpēs. Paldies visiem ziedotājiem vēlreiz. Lai izdevies Tīģera gads!

Mājas lapas iepriekšējais variants.