Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

2017. gada nogalē

Publicēts Otrdiena, 02 Janvāris 2018

2017. gada izskaņā centra iemītniekiem bija daudz ciemiņu, radošo nodarbību, atrakciju, rotaļu, dāvanu, skaistumkopšanas iespēju, citu pārsteidzošo lietu. Mēs sirsnīgi pateicamies visiem saviem labdariem par kopā būšanu un svētku radīšanu ne tikai mazajām sirsniņām, bet arī pieaugušajiem: Balvu Valsts ģimnāzijas 9.b klasei un audzinātājai I.Paiderei, Balvu pamatskolas 4.d klasei un audzinātājai S.Ivanovskai, kafejnīcas „Velves” īpašniecei Z. Lizinskai, Balvu BJC un O. Losevai, I. Ozolai, G. Prokofjevai, I. Hmarai, J. Alvaterei un „Best līzings”, D.un M. Jaudzemiem no „Agre Sport”, Jura Ločmana ģimenei, Aigara Pušpura ģimenei, Balvu tirgus labdariem P. un L.Knēģeriem, Santai, Olgai, Jekaterinai , Aleksejam un Larisai no Rīgas un viņu atbalstītājiem, Marijai un Aleksandram un pārējiem neilgi dzīvojošajiem Rīgā cittautiešiem, Artai Stepiņai un Malmes baznīcas dāmu klubam Zviedrijā, Velku biedrībai un Somijas un Zviedrijas labdarības organizācijām "Cerību zvaigzne" un "No sirds uz sirdi", Inārai Čakānei un Tamārai Balvos, labdariem, kas vēlējās palikt anonīmi. Jaunajā, 2018. gadā ieejot, "Rasas pērļu" iemītniekus priecēja krāšņs salūts. Būtu jauki, ja viņu gads ritētu tikpat priecīgi un krāsaini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.