Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”


Noslēdzies projekts

Publicēts Pirmdiena, 29 Decembris 2014

LRAC „Rasas pērles” noslēdzies programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros realizētais projekts „STOPKRĀNS Vardarbībai”. Projekta ietvaros dalībniekiem tika piedāvāta iespēja iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs. Lai mazinātu vardarbības radītās psihosociālās sekas un veicinātu iecietību un mācīšanos vienam no otra, tika izmantotas nestandarta pieejas. Tas kopumā veicināja sociālo prasmju apguvi.
 

”Rasas pērlēs” jaunieši mācās dejot

Publicēts Pirmdiena, 29 Decembris 2014

Projekta ietvaros notiekošās aktivitātes „Teatrāli” laikā, bērniem bija iespēja pašiem būt māksliniekiem, skolotājiem vai režisoriem. Projekta dalībniekiem tika dota rīcības brīvība, lai sasniegtu kopīgu mērķi-veidotu priekšnesumu teatrālā garā.

Visi „Rasas pērļu ” bērni izvēlējās veidot deju grupu. Pasākuma koordinēšanas iniciatīvu uzņēmās kāda meitene, bet tad viss pajucis, bet meitene nepadevās un nolēma sākt visu no jauna, aicinot dejot gan mazus, gan lielus, puikas un meitenes, kas vēlas aktīvi pavadīt brīvo laiku. Tika gatavotas telpas, kur dejotāji var trenēties katru vakaru. Laiks izvēlēts tā, lai uz dejošanu varētu paspēt visi bērni un tas netraucētu ikdienas režīmam. Dejās netiek apgūts kāds konkrēts deju veids, bet kopīgi tiek izmēģināti dažādu deju sajaukumi. Meitene pati iepriekš ir mācījusies pie deju skolotājiem, lai apgūtu hip-hop deju un valša pamatsoļus, bet pārējo viņa apguvusi pašmācības ceļā. «Šis ir labs brīvā laika pavadīšanas veids, būtu jauki, ja tādas bezmaksas aktivitātes būtu arī pilsētās, no kurām nākam, jo esam ieinteresēti kopīgi kaut ko darīt brīvajā laikā un piedalīties dažādos pasākumos,» saka deju pasākuma iniciatore.

Kontakti:
Gunita Ločmele
Projekta koordinatore
Mob.t. + 371 26538388
T. +371 64563494
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Mācu mācīdamies

Publicēts Pirmdiena, 29 Decembris 2014

Projekta „STOPKRĀNS vardarbībai” ietvaros notikusi ceturtā aktivitāte „Mācu mācīdamies”. Aktivitātes galvenais uzdevums – ar neparastām mācīšanas formām izglītot projektā iesaistītās personas. Ko aktivitātes dalībnieki un paši vadītāji saka par notikušo pasākumu!?
Santa: „Manuprāt, vislielāko prieku aktivitātes laikā bērniem sagādāja citrona ēšanas sacensības. Tās laikā dalībniekos pamodās patiess sacensības gars. Bija dzirdami sirsnīgi smiekli pat no tiem, kuri aktivitātes sākumā bija diezgan pasīvi.”
Kristīne: „Es varēju sadarboties ar jauniem cilvēkiem, ar tiem, ar kuriem līdz šim nebiju sadarbojusies. Šī aktivitāte man vienmēr paliks atmiņā ar smaidiem, sirsnību, draudzīgumu - patīkamiem cilvēkiem. Paldies visiem šīs aktivitātes autoriem!” Sandis: „Spēles bija ļoti labas, patika atklāšana, ļoti patika mazās grupiņas, kurās darbojāmies. Patika sportiskās aktivitātes, ļoti patika ēst citronu. Labāk iepazinos ar citiem, uzzināju daudz ko jaunu, varēja justies brīvi.”
Vlada: „Man tiešām patika! Tādā pasākumā es biju pirmo reizi. Man ļoti patika gandrīz viss. Visspilgtāk atmiņā paliek citrona ēšana. Patika arī mazās grupiņas. Grupiņās varēja iepazīties ar citiem un iepazīstināt ar sevi. Paldies, ka šādi pasākumi notiek. Tiešām var just atbalstu un aizmirst visu, kas ir apkārt.”
Sarmīte: „Gatavoties aktivitātei bija salīdzinoši viegli, jo informācijas bija ļoti daudz. Bērni bija ļoti atsaucīgi un zinoši, kas spēja aizstāvēt savu viedokli. Domāju, ka aktivitāte bija izdevusies.”
Artūrs: „Varēja just, ka par aktivitāti bija daudz domāts! Pārsteidza citrona ēšana, patika! Bija arī sporta spēles, kas arī patika. Draudzīga atmosfēra! Forši bija tas, ka tika izveidotas mazās grupiņas!”
Alise: „Man patika, kur vajadzēja daudz domāt, meklēt un skriet! Kaut arī mana komanda netika līdz galam, tik un tā mēs bijām otrie, bet vieta nav svarīga, svarīgi, ka esam piedalījušies un mēģinājuši kaut ko darīt.”

Projekta vadītāja Gunita Ločmele.

„Plakāts top!” „Rasas pērlēs”

Publicēts Pirmdiena, 29 Decembris 2014

Projekta „STOPKRĀNS vardarbībai” ietvaros notikusi otrā aktivitāte „Plakāts top!”. Aktivitātes galvenais uzdevums bija izveidot plakātus, kas aicina būt iecietīgiem un mazināt vardarbību vienaudžu vidū. Plakātos ir atspoguļota bērnu izpratne par vardarbību un tās negatīvo ietekmi uz savstarpējām attiecībām.
Projekta darba grupas dalībnieki piedāvāja bērniem vairākus plakātu izstrādāšanas paņēmienus un idejas. Viena no plakātu sērijām aicina ievērot 12 audzināšanas pamatprincipus. Lai atspoguļotu šo ideju, bērniem bija iespēja izvēlēties fotografēšanu, aplicēšanu, vai zīmēšanu dažādās tehnikās. Tāpat visa mēneša garumā tika vākti bukleti un reklāmas lapiņas, kas informē par iecietību un draudzīgām vienaudžu attiecībām. Savāktie materiāli tika izmantoti par pamatu plakāta veidošanā, papildinot tos ar komiksu stila zīmējumiem. Plakātu veidošanas procesā bērni tika aicināti izmantot netradicionālas figūras un formas, uz kurām atspoguļot emocijas, kas izpaužas vardarbīgā uzvedībā.
Aktivitātes „Plakāts top!” ietvaros notiek izveidoto plakātu nogādāšana dažādās izglītības iestādēs, ar iespēju bērniem no skolām aplūkot plakātu izstādi, aktualizējot vardarbības problēmu vienaudžu vidū.

Kontakti:
Gunita Ločmele
Projekta koordinatore
Mob.t. + 371 26538388
T. +371 64563494
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

„Mācu mācīdamies”

Publicēts Pirmdiena, 29 Decembris 2014

Projekta „STOPKRĀNS vardarbībai” ietvaros notikusi ceturtā aktivitāte „Mācu mācīdamies”. Aktivitātes galvenais uzdevums – ar neparastām mācīšanas formām izglītot projektā iesaistītās personas. Ko aktivitātes dalībnieki un paši vadītāji saka par notikušo pasākumu!?
Santa: „Manuprāt, vislielāko prieku aktivitātes laikā bērniem sagādāja citrona ēšanas sacensības. Tās laikā dalībniekos pamodās patiess sacensības gars. Bija dzirdami sirsnīgi smiekli pat no tiem, kuri aktivitātes sākumā bija diezgan pasīvi.”
Kristīne: „Es varēju sadarboties ar jauniem cilvēkiem, ar tiem, ar kuriem līdz šim nebiju sadarbojusies. Šī aktivitāte man vienmēr paliks atmiņā ar smaidiem, sirsnību, draudzīgumu - patīkamiem cilvēkiem. Paldies visiem šīs aktivitātes autoriem!” Sandis: „Spēles bija ļoti labas, patika atklāšana, ļoti patika mazās grupiņas, kurās darbojāmies. Patika sportiskās aktivitātes, ļoti patika ēst citronu. Labāk iepazinos ar citiem, uzzināju daudz ko jaunu, varēja justies brīvi.”
Vlada: „Man tiešām patika! Tādā pasākumā es biju pirmo reizi. Man ļoti patika gandrīz viss. Visspilgtāk atmiņā paliek citrona ēšana. Patika arī mazās grupiņas. Grupiņās varēja iepazīties ar citiem un iepazīstināt ar sevi. Paldies, ka šādi pasākumi notiek. Tiešām var just atbalstu un aizmirst visu, kas ir apkārt.”
Sarmīte: „Gatavoties aktivitātei bija salīdzinoši viegli, jo informācijas bija ļoti daudz. Bērni bija ļoti atsaucīgi un zinoši, kas spēja aizstāvēt savu viedokli. Domāju, ka aktivitāte bija izdevusies.”
Artūrs: „Varēja just, ka par aktivitāti bija daudz domāts! Pārsteidza citrona ēšana, patika! Bija arī sporta spēles, kas arī patika. Draudzīga atmosfēra! Forši bija tas, ka tika izveidotas mazās grupiņas!”
Alise: „Man patika, kur vajadzēja daudz domāt, meklēt un skriet! Kaut arī mana komanda netika līdz galam, tik un tā mēs bijām otrie, bet vieta nav svarīga, svarīgi, ka esam piedalījušies un mēģinājuši kaut ko darīt.”

Projekta vadītāja Gunita Ločmele

T. +371 64563494
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Mājas lapas iepriekšējais variants.