Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Mācu mācīdamies

Publicēts Pirmdiena, 29 Decembris 2014

Projekta „STOPKRĀNS vardarbībai” ietvaros notikusi ceturtā aktivitāte „Mācu mācīdamies”. Aktivitātes galvenais uzdevums – ar neparastām mācīšanas formām izglītot projektā iesaistītās personas. Ko aktivitātes dalībnieki un paši vadītāji saka par notikušo pasākumu!?
Santa: „Manuprāt, vislielāko prieku aktivitātes laikā bērniem sagādāja citrona ēšanas sacensības. Tās laikā dalībniekos pamodās patiess sacensības gars. Bija dzirdami sirsnīgi smiekli pat no tiem, kuri aktivitātes sākumā bija diezgan pasīvi.”
Kristīne: „Es varēju sadarboties ar jauniem cilvēkiem, ar tiem, ar kuriem līdz šim nebiju sadarbojusies. Šī aktivitāte man vienmēr paliks atmiņā ar smaidiem, sirsnību, draudzīgumu - patīkamiem cilvēkiem. Paldies visiem šīs aktivitātes autoriem!” Sandis: „Spēles bija ļoti labas, patika atklāšana, ļoti patika mazās grupiņas, kurās darbojāmies. Patika sportiskās aktivitātes, ļoti patika ēst citronu. Labāk iepazinos ar citiem, uzzināju daudz ko jaunu, varēja justies brīvi.”
Vlada: „Man tiešām patika! Tādā pasākumā es biju pirmo reizi. Man ļoti patika gandrīz viss. Visspilgtāk atmiņā paliek citrona ēšana. Patika arī mazās grupiņas. Grupiņās varēja iepazīties ar citiem un iepazīstināt ar sevi. Paldies, ka šādi pasākumi notiek. Tiešām var just atbalstu un aizmirst visu, kas ir apkārt.”
Sarmīte: „Gatavoties aktivitātei bija salīdzinoši viegli, jo informācijas bija ļoti daudz. Bērni bija ļoti atsaucīgi un zinoši, kas spēja aizstāvēt savu viedokli. Domāju, ka aktivitāte bija izdevusies.”
Artūrs: „Varēja just, ka par aktivitāti bija daudz domāts! Pārsteidza citrona ēšana, patika! Bija arī sporta spēles, kas arī patika. Draudzīga atmosfēra! Forši bija tas, ka tika izveidotas mazās grupiņas!”
Alise: „Man patika, kur vajadzēja daudz domāt, meklēt un skriet! Kaut arī mana komanda netika līdz galam, tik un tā mēs bijām otrie, bet vieta nav svarīga, svarīgi, ka esam piedalījušies un mēģinājuši kaut ko darīt.”

Projekta vadītāja Gunita Ločmele.

Mājas lapas iepriekšējais variants.