Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Balvenietes apvienojas labdarībā

Publicēts Ceturtdiena, 19 Decembris 2019

Balvenietes, kādreizējās kaimiņienes Ināra Čakāne un Tamāra Ivanova jau vairākus gadus apvienojušās labam darbam. Visu gadu viņas brīvajos brīžos centīgi ada lielākas un mazākas zeķītes „Rasas pērļu ” bērniem, ko skaisti iesaiņotas kopā ar piparkūkām un konfektēm, klāt pievienotām spēlēm sūta uz atbalsta centru. Mēs mīļām domām adītās krāsainās zeķes pieliekam gan pie svētku laika dāvanām, gan piedāvājam bērniem ģērbšanai, ārā ejot. Galda spēles tiek izmantotas klusās stundas laikā. Bet saldumi – pēc launaga. Bērni zina, ka Balvos dzīvo 2 vecmāmiņas, kurām rūp viņu labsajūta. Paldies Jums, Ināra un Tamāra. Lai ir stipra veselība un čaklas rokas arī turpmāk!

Mājas lapas iepriekšējais variants.