Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Paldies , Ingegärd Axelsson !

Publicēts Otrdiena, 04 Februāris 2020

Pirms 10,5 gadiem, kad atvēra “Rasas pērles”, bērnu rotaļu istabā atradās bumbiņu baseins un kāpelēšanas konstrukcija ar slīdni. Pēc 7 aktīvas lietošanas gadiem iekārta bija pārāk nolietojusies, lai to turpinātu ekspluatēt, nācās demontēt. Jaunas iekārtas iegāde kavējās, jo bija nepieciešami €1500.  Mēs cītīgi krājām  Ingegärd Axelsson no Mantorp Zviedrijā regulāros ziedojumus, un šogad janvāra pēdējā dienā ANNELS izgatavotais bumbiņu baseins un konstrukcija ar slīdni ir  uzstādīti pirms tam kosmētiski atsvaidzinātajā bērnu rotaļu istabā. Esam ļoti pateicīgi ziedotājai Ingegärd par ilggadējo sadarbību. Viņas pirmie ziedojumi tika sakrāti un pirms 2 gadiem  izlietoti jaunu naktsskapīšu bērnu istabiņām iegādei . Tagad acis un sirdi priecē bērnu rotaļu istabas jaunais veidols.Paldies arī Velku biedrībai par atbalstu regulārās saiknes ar ziedotāju uzturēšanā.

Mājas lapas iepriekšējais variants.