Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Grāmatas no Giving for Latvia

Publicēts Piektdiena, 04 Septembris 2020

Septembra pirmajā nedēļā saņēmām kārtējo sūtījumu no Giving for Latvia. Šoreiz tās ir norvēģu psiholoģes Hedvigas Montgomerijas vecākus un speciālistus izglītojošas grāmatas "'Brīnumu laiks" par svarīgākajām bērna attīstības norisēm pirmajos 2 dzīves gados. Iepriekš no Anglijas organizācijas centrs jau bija saņēmis H.Montgomerijas grāmatas "Vecāku maģija". Grāmatas ir ne tikai lieliska lasāmviela, bet arī kalpo kā ceļvedis bērna audzināšanā un vecāku pašapziņas stiprināšanā. Paldies Giving for Latvia par šo atbalstu!

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.