Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Projekts «Sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērnu fiziskās un emocionālās attīstības veicināšana, pilnveidojot vecāku prasmes aprūpē»

Publicēts Otrdiena, 02 Marts 2021

No 2021. gada 01.marta līdz 2021. gada 31. decembrim projekta ietvaros piedāvājam sekojošus bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

1) Atbalsts ar 30 dienu izmitināšanu personām ar bērnu līdz 3,5 gadu vecumam vai grūtniecēm pēdējā grūtniecības mēnesī. Mērķis-sniegt psihoemocionālu un medicīnisku atbalstu grūtniecības noslēguma posmā, sagatavojot sievieti dzemdībām, pilnveidojot viņas ikdienas prasmes. Bērna līdz 3,5 gadu vecumam likumiskajam pārstāvim pilnveidot maza bērna aprūpes ikdienas prasmes , izglītot par bērna emocionālo audzināšanu, drošās piesaistes nozīmi. Veicināt bērna pareizu motoro attīstību, muskulatūras tonusa normalizēšanu. Zīdaiņa vecākiem mācām pareizi veikt ikdienas aktivitātes , lai mazinātu iespēju veidoties asimetrijai, muskulatūras tonusa disbalansam. Stiprināt pieaugušā pašapziņu. Darbā pēc nepieciešamības izmantojam Marte Meo terapijas metodi, veicam MFAD. Katrai ģimenei paredzētas 3 stundas nedēļā sociālā darbinieka konsultācijas, 4 psihologa un 8 fizioterapeita konsultācijas, medicīnas māsas atbalsts. Dzīvojot LRAC "Rasas pērles" Vecāku atbalsta mājā 1 mēnesi, klientiem tiks nodrošināta 4 x ēdināšana dienā un medicīniskā aprūpe pēc nepieciešamības. Šī aktivitāte ir turpinājums rezultatīvajam darbam iepriekšējo gadu projektos, guvusi pozitīvas atsauksmes no klientu ievietotājiem.

2) WSB un DVE konsultācijas bez izmitināšanas bērniem ar problēmuzvedību. Ambulatoras siltās smilšu kastes (WSB) konsultācijas ar dabas vides estētikas ( DVE) metodes izmantošanu ar mērķi uzlabot bērnu ar uzvedības traucējumiem sociālās saskarsmes iemaņas, pilnveidojot viņu mācīšanās un dzīves prasmes, padziļinot bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem, harmonizējot personību, izmantojot ciklisku kārtību, kas atbalsta cilvēka vispārējo attīstību, mazina spriedzi, veicina organisma pašregulācijas procesus. Rezultātā notiek personības fiziskā, emocionālā, intelektuālā un garīgā sakārtotība. Darbam tiks izmantota 2017.gada ziedot.lv projektā iegādātā iekārta , ar kuru strādās Latvijā patentētās metodes sertifikātu ieguvis speciālists. Katram bērnam programma paredz 4 konsultācijas.

3 ) DVE grupu konsultācijas centrā esošajiem bērniem 4 reizes mēnesī ar mērķi padziļināt bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem, mazināt trauksmi, veicināt organisma pašregulācijas procesus. Strādās Latvijā patentētās metodes sertifikātu ieguvis speciālists.

4) grupu kanisterapija bērniem ar mērķi atgūt uzticēšanās sajūtu, attīstīt iecietību, paškontroli un neatkarību, paaugstināt pašapziņu, iniciatīvu, mazināt hiperaktivitāti, uzlabot koncentrēšanās spēju notiks 2 reizes mēnesī . Grupu nodarbībās piedalīsies centrā esošie bērni, kam nepieciešams atvērt iekšējās rezerves , lai celtu bērna pašapziņu, veicinātu iniciatīvu, pozitīvi iedarbotos uz problemātisko uzvedību.

Rehabilitācijas programmām var pieteikties, zvanot 64563493 vai 29746454 direktorei Ilzei Andžai

Projekts tiek finansēts A/S “Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds "Ziedot.lv”. 

Mājas lapas iepriekšējais variants.