Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

TURPINĀM PROJEKTU „SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA”

Publicēts Otrdiena, 15 Marts 2016

2016. gada martā – decembrī Vienlaicīgi pakalpojums tiks nodrošināts 2-3 audžuģimeņu vai aizbildņu aizgādībā esošiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem vai bērnam ar īpašām vajadzībām. Bērni centrā atradīsies 7 dienas. Bērnu likumiskie pārstāvji ieradīsies centrā kursa pēdējā 7. dienā, lai kopā ar bērnu piedalītos nodarbībās, apmeklētu psihologu un saņemtu atgriezenisko saikni un rekomendācijas turpmākai bērna audzināšanai.

Visu mērķgrupu bērni 7 dienu kursa laikā katrs saņems 1 psihologa konsultāciju, 3 smilšu spēļu terapijas seansus . Bērni mācīsies atpazīt vardarbības veidus un kā sevi pasargāt no vardarbības, kā atreaģēt piedzīvotu vardarbību. Bērni tiks ēdināti 4 reizes dienā. Sociālie audzinātāji organizēs nodarbības tā, lai attīstītu bērnu saskarsmes prasmes un iemaņas un veicinātu sadarbību gan starp bērniem, gan starp bērniem un pieaugušajiem. Tiks izmantotas mājturības, tehnisko nodarbību un darba terapijas aktivitātes, piemēram: pērļošana, marmorizēšana, dekoratīvā koka iededzināšana, darbs dārzā, siltumnīcā un centra teritorijas kārtībā uzturēšanā utt.

Atbilstoši gadalaikam bērni tiks iesaistīti fiziskās aktivitātēs – spēlēs futbolu, basketbolu,volejbolu,skrituļos,brauks ar velosipēdu, slidos vai peldēs, apmeklēs centra trenažieru zāli u.c. Projekta bērniem tiks dota bezmaksas iespēja kopā ar valsts programmā esošajiem bērniem apmeklēt pozitīvas disciplinēšanas veicināšanas pasākumus ārpus centra – ekskursijas, iepazīšanās ar dažādu profesiju pārstāvju darbu, zirgu audzētavas un briežu dārza apmeklējumi, peldbaseins, vizināšanās ar plostu pa Balvu ezeru u.c.

Bērnu likumiskie pārstāvji centrā pavadīs kursa pēdējo 7. dienu, saņems 1 psihologa konsultāciju atgriezeniskās saites veidā un rekomendācijas turpmākai bērna audzināšanai, pēc izvēles kopā ar bērnu piedalīsies kursa noslēguma dienas aktivitātēs. Vecāki tiks ēdināti. Psihologa konsultācijas laikā bērnu audžu un bioloģiskie vecāki atsvaidzinās zināšanas par drošas piesaistes veidošanu bērnam, bērnu dažādu vecumposmu psiholoģiskajām īpatnībām.

Mājas lapas iepriekšējais variants.