Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Ir sācies 2022.gads

Publicēts Piektdiena, 28 Janvāris 2022

Jaunais kalendārais gads ir sācies . Neskatoties uz valstī noteikto ārkārtas situāciju, attālinātā darba specifiku saistībā ar covid-19  izplatības ierobežošanu,  atbalsta centrā darbs klātienē turpinās. Turpinām realizēt valsts programmas no vardarbības cietušu bērnu un pieaugušo personu rehabilitācijā, sniedzam maksas pakalpojumus.  Ikdiena darbā  ir ienesusi korekcijas, jo slimība ir skārusi ikviena darbinieka ģimeni. Bet mūsu klienti to neizjūt, jo  notiek gan konsultācijas, gan nodarbības, gan dažādas aktivitātes, tiek uzturētas mācību prasmes.  Un par to var pārliecināties, piesekojot mūsu Facebook kontam : Rasas pērles-Latgales Reģionālais atbalsta centrs, kuru šogad brīvprātīgi ar jaunu informāciju papildina mūsu bijusī kolēģe Ginta Masa – paldies viņai par atbalstu. Kopā ar klientiem esam ģimeniski sagaidījuši Jauno gadu : bija pat Balvu sponsores Līgas Penneres sarūpētais svētku salūts ,par kuru jūsmoja visi apkārtnes iedzīvotāji.   Mūsu veidotās ledus skulptūras rotā centra apstādījumus, bērnu gatavotā pica priecē pašu meistaru punčus. Brīvajā laikā bērni  vizinājās ar ragaviņām un pikojās centra teritorijā, tīrīja sniegu no ietvēm un pagalmā.  Bērni motivācijas pasākumos apmeklēja Balvu peldbaseinu, baudīja ziemas priekus Šķilbēnu pagasta Balkanu kalnos, ieguva izglītojošu pieredzi Gulbenes interaktīvajā muzejā “Dzelzceļš un tvaiks”. Pie klientiem 2 reizes bija superbaltās samojedu meitenes Dora un Sani kopā ar saimnieci Ingrīdu –kanisterapijas nodarbības pie mums ir ļoti iemīļotas. Un tad vēl – Ziemassvētku un Jaunā gada dāvanu saņemšanas laiks janvārī turpinājās .Sirsnīgi pateicamies OC VISION komandai par ziedotajām mantām, no kurām visvairāk izmantotā pašreiz ir jaunais viedtālrunis. Negaidīts pārsteigums mums bija saņemtais sūtījums no Lielbritānijā dzīvojošās novadnieces Unas Lauskinieces ģimenes. Sirdij kļūst silti, ja kāds novērtē darbu un atbalsta ikdienas rūpēs. Paldies visiem ziedotājiem vēlreiz. Lai izdevies Tīģera gads!

Mājas lapas iepriekšējais variants.