Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

GFL dāvinājums

Publicēts Piektdiena, 18 Marts 2022

Atkal esam saņēmuši izglītojošas grāmatas no Giving for Latvija Lielbritānijā ar Latvijas Bērnu fonda starpniecību.  Sirsnīgs paldies par doto iespēju izmantot visas Hedvigas Montgomerijas latviešu valodā izdotās grāmatas veiksmīgai bērnu audzināšanai , šoreiz par to, cik svarīgs ir pamatskolas vecuma laiks bērna dzīvē, kā vecākam būt atbalstošam. Priecājamies arī par A.Fāberes un E.Mazlišas "Kā runāt ar bērniem,lai bērni klausītos un kā klausīties,lai bērni runātu".  Abi izdevumi ir vērtīgs ieguvums ne tikai speciālistiem, bet arī to bērnu vecākiem, kas atrodas centrā. 

Mājas lapas iepriekšējais variants.