Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Sadarbības partneri

Publicēts Ceturtdiena, 06 Janvāris 2022

Nodibinājums Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles” izsaka pateicību par atbalstu 2022. gadā visiem labas gribas cilvēkiem un organizācijām!

Uzņēmumi un organizācijas:

Latvijas Bērnu fonds
Balvu novada dome
Centrs Dardedze
Velku biedrība
HOLM bank 
 ERGO - Home | Facebook
Aprošināšanas kompānija"Ergo"
  Veikals "Agre Balvi"
 
Giving for Latvia
Logotips | BALTA
Balta AAS
Hjärta till Hjärta - Home | Facebook Labdarības organizācija Hjärta till Hjärta
  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Balvu daļa
OC VISION
   

Privātie labdari:

Vivi - Ann Ahlstrom Zviedrijā, Ingegerd Axelsson Zviedrijā

Arta Stepiņa un Malmes pilsētas S:t Mikaels baznīcas dāmu kluba biedres Zviedrijā

Guy Linde un domubiedru grupa Somijā

ziedotājs Genādijs Dmitrijevs , zv. advokāte Zita Kravale

Sören, Gita un Ekenäs pilsētas luterāņu draudze Somijā

 Agris Apšenieks un Ēriks Apšenieks Balvos

Zigrīdas Lizinskas ģimene un kafejnīca Velves Balvos , Līga Pennere un veikals LIARPS Balvos

Inese Šaicāne- veikals “Krokuss”, sia BERMUDI, rūķis Deniss Rīgā

Dmitrija Vinogradova ģimene no Rīgas + "Laika Banka"aktīvisti

Olgas Andre ģimene Kiprā

Janīna Kursīte Daugavpils novadā, Sia VLAKON valde Rēzeknes novadā

Aigars un Ilona Pušpuri , Iveta Salceviča Rīgā

Ludmila un Pēteris Knēģeri  Balvos, veikals "Zelta Rozes"

Guntis Apinis Balvos, veikals "Sandra"

SIA Škladi Kubulos

Māra Alksne, Inese Čibala no Alūksnes

daktere Dace Paidere-Trubņika 

Judīte Alvatere Alūksnē, Miervaldis un Zaiga Jaudzemi Balvos

Sintijas Circenes ģimene Šķilbēnu pagastā

Hārdija un Diānas Jeromanovu ģimene Naudaskalnā

Iveta Šlapakova, Dainis Maslovskis, Skaidrīte Gugāne , Aleksejs Kovšovs, Guntis Laicāns, Biruta Zaikovska, Diāna Šūlmmeistare Balvos

Larisa un Andrejs Klitončiki, Diāna Zaļotova  Tilžā

Ilgonis Punculs,  Eva Pobeda, Ilzīte Dokāne, Monta un Gunta Ripas, Ludmila šupilova, Dace Alsiņa, Ņina Igaune un Sandra Igaune,  Nadīna Zaremba  Balvos

ziedotājs Dmitrijs Sarovs

Balvu mūzikas skola un Egons Salmanis, Vladimirs Koržakovs Balvos

Sanita Balode Zvanova un Daniels Zvanovs, Ginta Masa no Balviem, Balvu sākumskolas 5.a klase un audzinātāja Dina Kravale

Ludmila Romanovska, Imants Laganovskis, 

Jāzeps Mārtuševs, Intars Stablenieks Lazdukalnā

Guntars Koks,  Sanita Balode-Ivanova, Marina Ļitvinova, Kristīne Pušpure-Bērziņa   Balvos

 Valērija un Jānis Nikolajevi  Balvos,

Kristīne Augstkalne Krevica  Gulbenē

Nadežda un SergejsTihomirovi Balvos

 

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.