Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Lieldienas atbalsta centrā

Publicēts Trešdiena, 30 Marts 2016

Marta pēdējā dekāde centrā pagāja jautrā kņadā, jo notika gatavošanās Lieldienu pasākumam. Vispirms bērni kopā ar audzinātājiem vairākas nodarbības gatavoja Lieldienu rotājumus, Lieldienu zaķus, audzinātāji izvēlējās interesantākās sportiskās aktivitātes dažādu sacensību organizēšanai, pavāri rūpējās par olu krāsošanu. Lieldienu rītā brokastīs ēdamzālē notika olu kaujas. Vēlāk ārā bērni pa visu teritoriju meklēja Lieldienu zaķa paslēptās olas, sacentās olu ripināšanā, bija gan jautras stafetes komandām, gan katrs individuāli varēja parādīt savu veiklību, iemetot bumbiņas iekārtajos spaiņos vārtos, caurdurot balonus. Protams, ka šajā dienā neizpalika bez īpašajiem Lieldienu kārumiem.

 

Motivācijas pasākumos braucam par „Giving for Latvia” piešķirto finansējumu

Publicēts Piektdiena, 18 Marts 2016

      Visa gada garumā katru nedēļu bērni, kas ievērojuši iekšējās kārtības noteikumus, aktīvi piedalījušies centra piedāvātajās nodarbēs, apmeklē motivācijas pasākumu ārpus centra : tiek vesti uz peldbaseinu Balvos, muzejiem Balvos vai Rēzeknē, zirgaudzētavu  Tilžas vai Rugāju novados,  briežudārzu „Mežsētas” Rugāju / Gulbenes novados , slidotavu Lazdukalnā , vizināšanos ar plostu pa Balvu ezeru, mini zoodārzu Rēzeknes novadā, teātri vai cirku, iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvju darbu – valsts policijā ,valsts robežsardzē, pie ugunsdzēsējiem u.c. Motivācijas pasākumi notiek katru nedēļu – 52 reizes kalendārā gada laikā.

       Tā kā centram nav sava transporta klientu pārvadāšanai, pakalpojumu jāpērk no firmas Balvos. Anglijā reģistrētā organizācija “Giving for Latvia” piedāvāja centram iespēju gūt finansējumu klientu motivācijas pasākumu transporta apmaksai, piedalotos projektu konkursā. “Rasas pērlēm” šim mērķim tika piešķirti 1500 eiro. Šogad jau 4 reizes esam izmantojuši šos līdzekļus, lai nogādātu bērnus motivācijas pasākumos  uz peldbaseinu Balvos un uz Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienesta Balvu nodaļas filiāli iepazīties ar ugunsdzēsēju profesijas pārstāvju darbu. Pārējās izmaksas , kas saistītas ar motivācijas braucieniem,  tiek segtas no centra līdzekļiem.

     Pūpolsvētdienas nedēļā bērnus vedām pie ugunsdzēsējiem Balvos. Bērniem bija iespēja ne tikai iepazīties ar ugunsdzēsēju tehnisko aprīkojumu, mašīnām un ierīcēm glābēju vajadzībām, bet viņiem tika pastāstīts, kāpēc nedrīkst dedzināt kūlu, kā rīkoties ugunsnelaimes gadījumā. Šāda veida pasākumi bērniem dod iespēju ne tikai aizdomāties par uzgunsdzēsēja profesijas izvēli, bet  ir  arī izglītojoši.

Labdaru pateicības dienas pasākums

Publicēts Otrdiena, 16 Februāris 2016

    Kā katru gadu arī šogad atbalsta centrs pulcēja civēkus, kas visa iepriekšējā gada garumā izrādīja savu labo gribu, bija atsaucīgi un atbalstīja centra darbību. Šoreiz apmeklētāju pulks nebija liels, jo gripa un saaukstēšanās daļu mūsu labdaru atstāja slimības gultā. Taču kopā ar atbraukušajiem mēs kopā izbaudījām atkaltikšanās prieku, pārrunājām iepriekšējā gada panākumus un neveiksmes, izstāstījām par iecerēm 2016. gadā. Klātesošajiem tika piedāvāta zieda izgatavošanas nodarbība audzinātājas Marinas vadībā . Kopā pavadītajā laikā ne tikai runājām par darbu, bet arī atcerējāmies savu bērnību . Šogad pasākumā piedalījās Sandra Kapteine, Judīte Alvatere, Zaiga Jaudzema, Ilmārs Vizulis , Larisa un Andrejs Klitončiki. Tikšanās pagāja sirsnīgā, draudzīgā noskaņojumā. Ciemiņi apņēmās arī turpmāk atbalstīt mūsu centru.

Gaismas galda izmantošana rehabilitācijā

Publicēts Piektdiena, 11 Marts 2016

    Gaismas galds ir inovatīvs produkts bērnu un jauniešu attīstības, izglītības un radošuma veicināšanai, vadoties no bērna vajadzībām un spējām.Gaismas galds ļauj labāk attīstīt uztveri, sajūtas, emocijas, motoriku, domāšanu, iztēli, koncentrēšanās spējas, spēju komunicēt un sadarboties, motivēšanu darbam, kā arī  sniedz jaunas pieejas darbam ar Montesori pedagoģijas metodēm.

    Strādāt pie gaismas galda var gan sēžot, gan mainot slīpuma virsmas stāvokli, gan darbojoties uz grīdas vai horizontālas virsmas, atbilstoši nodarbībai izvirzītajam mērķim. Pareizi pozicionējot ķermeni, pie gaismas galda ir ērti darboties arī bērniem ar kustību traucējumiem. Centrā šī metode labi darbojas tādiem bērniem, kuriem attīstības spējas ir zemākas kā vienaudžiem: viņi ne tikai uzlabo smalkās motorikas darbību, bet arī acs – rokas koordināciju, spēju patstāvīgi darboties.

    Kas īpašs ir gaismas galda izmantošanai rehabilitācijas laikā ? Visupirms tiek veicināti izziņas procesi : sajūtas un uztvere, domāšana un runa, uzmanība un atmiņa. No šiem avotiem bērns iegūst informāciju par apkārtējo pasauli. Darbojoties uz gaismas galda, var palīdzēt bērnam izprast un sakārtot viņa psiholoģisko pasauli, vadoties no temperamenta un rakstura īpatnībām, kas īpaši svarīgi ir bērniem ar negatīvo emociju pārsvaru un garastāvokļa maiņām, zemu motivācijas līmeni darboties. Tā mēs varam palīdzēt attīstīt pašapziņu, veicināt personības emocionālās sfēras un gribas attīstību. Gaismas efekts ļauj redzei sekot līdzi rokas darbībai, attīstot acs – rokas koordināciju, kas īpaši nepieciešams bērniem ar attīstības un uzvedības traucējumiem. Bez tam- pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem darbošanās uz gaismas galda, izmantojot trafaretus, veicina rokas attīstīšanu rakstīšanai. Tā kā uz gaismas galda bērni var darboties ar smiltīm, dabas materiāliem, pārtikas putraimiem un makaroniem, krāsām, pārkopēt attēlus uz papīra u.c., viņi, vērojot priekšmetu ēnas, mācās zīmēt tēlus, formas, veido stāstījumus. Tā tiek attīstīta bērna iztēle.

    Mūsu centra gaismas galds ir izgatavots Lietuvā, speciālisti to izmanto darbā ar bērniem jau 2 gadus.

 

Atskatāmies uz paveikto un piedāvājam jaunus pakalpojumus

Publicēts Ceturtdiena, 28 Janvāris 2016

       27.janvārī LRAC “Rasas pērles” darbinieki uz atbalsta centru aicināja sadarbības partnerus- sociālos darbiniekus, bāriņtiesu darbiniekus un  psihologus no Latgales un Vidzemes pašvaldībām, lai seminārā pārrunātu 2015.gadā paveikto un stāstītu par jaunām iecerēm, šo gadu uzsākot.

     Seminārā sākumā LRAC “Rasas pērles ” direktore Ilze Andža  sniedza ieskatu par padarīto aizvadītajā gadā.  2015.gads “Rasas pērlēs” bijis ražīgs. Realizēta valsts apmaksātaprogramma no prettiesiskām darbībām cietušu bērnu rehabilitācijā, kas ir centra darbības pamatvirziens. Šajā programmā bērni centrā uzturējās 30 dienas vai 60 dienas, ja pret bērna pāridarītāju bija ierosināts kriminālprocess. Valsts programmā rehabilitēti 273 bērni, kopā ar viņiem bija 40 pavadošās personas. Vardarbība ģimenē pret bērniem pagājušajā gadā bija visplašākais darbības lauks : 148 emocionālās vardarbības gadījumi, 34 fiziskās un 4 seksuālās vardarbības gadījumi, 81 vecāku nolaidības gadījums. Ar aizdomām par emocionālo vardarbību ģimenē centrā bija  ievietoti 66 bērni, par fizisko vardarbību- 48, seksuālo - 29 bērni un 49 bērniem iespējama vecāku nolaidība. Vardarbība ārpus ģimenes bija skārusi 4 bērnus emocionālās, 4 fiziskās un 2 seksuālās vardarbības veidā. Centra speciālistiem bija jāizvērtē, cik objektīvas ir aizdomas par vardarbību ārpus ģimenes 7 emocionālās, 3 fiziskās un 12 seksuālās vardarbības gadījumos.

          Pagājušā gadā Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projektā “Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni” ietvaros noticis darbs  ar bērnu, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, vecākiem, pilngadīgām personām, kuras piedzīvojušas pret sevi vērstu vardarbību un pilngadīgām personām, kuras bijušas vardarbīgas. Projekta ietvaros rehabilitētas 36 vardarbībā cietušas pilngadīgas personas, 12 vardarbībā cietušo bērnu vecāki saņēmuši konsultācijas, kas palīdzēs viņiem izprast bērnu pēctraumas simptomus un 12 vardarbību veikušām personām noticis darbs ar vardarbīgās uzvedības mazināšanu.

         Savukārt Ziedot. lv Sociālās palīdzības sniegšanas projekts aptvēra sevī audžuģimeņu bērnus, kā arī bērnus ar īpašām vajadzībām. Šie bērni “Rasas pērlēs” atradās septiņas dienas, kuru laikā saņēma ne tikai psihologu konsultācijas, bet arī smilšu spēļu terapijas nodarbības, masāžas un kustību nodarbības ar mūziku, piedalījās visās centra piedāvātajās aktivitātēs. Noslēdzoties bērnu rehabilitācijas kursam, bērnu likumiskie pārstāvji saņēma atgriezenisko saiti un rekomendācijas no psihologa. Palīdzību un atbalstu saņēma 18 bērni ar speciālām vajadzībām un bērni no audžu vai aizbildņu ģimenēm, kā arī 15 bērnu likumiskie pārstāvji.

      Semināra gaitā LRAC ‘’Rasas pērles” sociālās darbinieces Sandra Ķikuste, Ginta Švekere un Sanita Miglāne sniedza plašu informāciju par klientu ievietošanas kārtību centrā. Tika izskaidrota nepieciešamība precīzi aizpildīt pamatinformāciju par klientu, kas ir palīdzoši turpmākajā darbā ne tikai centra speciālistiem, bet arī pašiem ievietotājiem. Kā svarīgs nosacījums , ievietojot klientu centrā, tika uzsvērta pirmsrehabilitācijas motivēšana un rehabilitācijas gaitas izskaidrošana klientam dzīvesvietā. Atbalsta centrā strādājošie uzskata par būtisku aspektu sadarbību ar sociālo dienestu un bāriņtiesu darbiniekiem dzīvesvietā.

       Sociālā audzinātāja Līga Krauča  semināra dalībniekus iepazīstināja ar centra klientu ikdienas režīmu, demonstrēja metodiskos materiālus gan dažādu nodarbību vadīšanai , gan klientu disciplinēšanai .

    Semināra noslēgumā klātesošajiem tika piedāvāts ieskats smilšu spēļu terapijas metodes izmantošanā darbā ar klientiem. Lai palīdzētu labāk izprast metodes būtību, LRAC “Rasas pērles“ psiholoģes Gunta Škapare un Iveta Gargurne vadīja praktisku nodarbību smilšu spēles terapijā. Katrs seminārā klātesošais varēja ar sevi “parunāt” smilšu spēles bilžu valodā un aizbraucot mājās e-pastā saņemt savas izveidotās bildes fotogrāfiju.

     2016. gadā “Rasas pērlēs” turpinās realizēt valsts programmu no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem. Bērnu emocionālās un fiziskās veselības uzlabošanai organizētajos motivācijas pasākumos dosimies ar Anglijas organizācijas "Giving for Latvia" projekta finansiālu atbalstu transporta pakalpojumu pirkšanai. Centra pakalpojumu klāsts ir papildināts ar sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu no vardarbības cietušām pilngadīgām personām. Uzsākts darbs pie vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanas varmākām. Šo pakalpojumu sniegs sociālais darbinieks un psihologs, kuri piedalījušies speciālā apmācībā. Abi šā gada centra darbības jauninājumi atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.

    Semināra noslēguma daļa radīja nepiespiestu un draudzīgu gaisotni, kas būs labs pamats turpmākai veiksmīgai sadarbībai un produktīvam darbam.

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.