Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Pie Balvu VUGD ugunsdzēsējiem

Publicēts Ceturtdiena, 19 Janvāris 2017

Ar  Latgales reģiona brigādes Balvu VUGD daļas inspektoru Alekseju Kovšovu centram ir izveidojusies laba sadarbība daudzu gadu garumā. Pateicoties glābšanas struktūras priekšnieku atsaucībai, vienmēr esam varējuši vest bērnus uz  daļu, kur vīri interesanti pastāsta par ugunsdzēsēju ikdienu, izrāda tehniku, ļauj bērniem pielaikot formas tērpu utt. Arī šoreiz pie skarbajiem puišiem bērniem ļoti patika. Jura Ķirsona atraktīvais stāstījums, tehnikas un speciālo tērpu demonstrēšana bērnu atmiņās palika ilgi, dažiem pat radās doma, ka varētu mācīties par ugunsdzēsēju. Sarunas par redzēto un dalīšanās iespaidos bērniem turpinājās kafejnīcā „Senda”, mielojoties ar picu un kolu.

Mājas lapas iepriekšējais variants.