Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Ziemas prieki

Publicēts Piektdiena, 10 Februāris 2017

Centra bērniem februāra sākumā ļoti gribējās slidot, taču atkusnis Egļuciema pamatskolas slidotavas ledu padarīja neizmantojamu. Lai fiziskās aktivitātes neizpaliktu, bērni tika aizvesti uz peldbaseinu Balvos. Tā apmeklējums parasti raisa pozitīvas emocijas un pēc peldēšanās patīkams nogurums bērniem veicina saldu miegu klusajā stundā. Tā kā ne visi bērni prot peldēt, izmantojam peldbaseinā piedāvātos palīglīdzekļus. Pieaugušo uzraudzībā atrasties ūdenī ir droši un bērni ar prieku ļaujas ūdens vilinājumam. Kad pēc nedēļas pēkšņi uznāk sals, kaimiņpagastā esošā slidotava ir izmantojama. Ar skolas direktora E. Stalidzāna laipnu piekrišanu audzinātāju Andreja un Raivja vadībā "Rasas pērļu" bērni dodas slidot. Mūsu centram ir pietiekamā skaitā bērnu un pusaudžu slidas, pietrūkst lielo - 41., 42., 43. izmēru. Darbinieki no mājām atveda ģimenes locekļu slidas, lai visi varētu slidot vai spēlēt hokeju. 2 mūsējie uz slidām stājās pirmo reizi. Cik liels bija bērnu prieks par iespēju mācīties slidot! Atgriežoties centrā, visi bija gan piekusuši, gan gandarīti par lieliski pavadīto laiku.

Mājas lapas iepriekšējais variants.