Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Atbalsta centru apmeklē E.Drākes Vecmāmiņu kluba kundzes

Publicēts Pirmdiena, 13 Februāris 2017

Nedēļas nogalē "Rasas pērlēs" viesojās Elitas Drākes Vecmāmiņu kluba kundzes. Konkursa Vecmāmiņa rīkotāja E.Drāke jau ceturto gadu agrā pavasarī pie mums atved viešņas, kas ļoti labprāt darbojas ar bērniem, palīdzot apgūt viņiem jaunas prasmes, sniedz koncertu. Šoreiz dāmas kopā ar bērniem mākslas skolotājas vadībā zīmēja, krāsoja  un veidoja  Valentīndienas noskaņojumā. Viņām izdevās ne tikai  bērnus iesaistīt šajā nodarbē, bet arī panākt, ka pat jaunieši aktīvi gatavoja apsveikumu sirsniņas sev mīļiem cilvēkiem. Radošās darbnīcas laikā viešņas paguva veltīt uzmanību katram bērnam , ar katru aprunāties, atbalstīt. Pēc kopīgās nodarbes ciemiņi bērniem dāvāja kārumus un piemiņas veltes. Paldies Elitai Drākei un viņas komandai par jauko pēcpusdienu!

Mājas lapas iepriekšējais variants.