Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Sportojam

Publicēts Piektdiena, 21 Aprīlis 2017

Aprīļa pēdējā siltajā dienā atbalsta centra bērni un pieaugušie sociālo audzinātāju vadībā devās uz Rugāju pagasta jauno stadionu. Spīdēja saule un noskaņojums visiem bija jauks. Visi ar nepacietību gaidīja dažādo sacensību sākšanos. Draudzīgā kopā bērni piedalījās stafetēs, skrēja uz ātrumu, grieza riņķi, sita pa vārtiem bumbu, spēlēja futbolu.Garlaikoties nebija laika nevienam, audzinātājs Raivis uzturēja sporta sacensību garu.Noguruši, bet apmierināti visi atgriezās centrā tieši uz vakariņu laiku.

Mājas lapas iepriekšējais variants.