Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Ģimenes dienā

Publicēts Otrdiena, 19 Maijs 2020

“Rasas pērlēs” kopā ar bērniem rehabilitāciju dažādās programmās var saņemt arī pieaugušas personas. Tāpēc ģimenes dienas pasākumu noslēdzošā daļa bija ģimenes saliedēšanas vingrinājumi un ātruma stafetes. Jautrajos startos iesaistījās visi centra iemītnieki, arī bērni, kuri ir bez pavadošās personas, jo ,atrodoties šeit, mēs visi esam viena liela ģimene. Tas nekas, ka nespīdēja saule, gūtās emocijas sildīja visu sirdis.

Mājas lapas iepriekšējais variants.