Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Ir sācies 2021.gads

Publicēts Piektdiena, 29 Janvāris 2021

Pēc garajām svētku dienām gadu mijā, priecīgi un veseli uzsākām 2021. gadu. Mūsu iemītniekiem svētki turpinājās, jo dāvanas un našķi bija sarūpēti arī pareizticīgo Ziemassvētkiem un vecajam Jaunajam gadam, kas zīmīgi mūsu klientiem no pierobežas. Bērniem un darbiniekiem atsākās ikdiena ar dažādām nodarbībām telpās un svaigā gaisā, un, protams, ar motivācijas pasākumiem. Ievērojot visus drošības priekšrakstus, šomēnes pusaudzēm notika fotosesija, bērnus ar ragavām izvizināja Anengofas zirgaudzētāja, pabijām viesmīlīgajā  rančo “Ozolmājas” , kur dažādus dzīvniekus drīkst arī uzcienāt ar saimnieku dotajiem gardumiem, ne tikai aplūkot. Visiem bērniem tā bija lieliska iespēja savām acīm skatīt gan Latvijai raksturīgus mājdzīvniekus, putnus, gan eksotiskus dzīvniekus.

Janvārī mūs ļoti iepriecināja arī dibinātāji. Rugāju novada dome parūpējās, lai katru dienu centrā iebraucamais ceļš un stāvlaukums būtu attīrīts no sniega, par ko esam pateicīgi priekšsēdētājai S.Kapteinei , izpilddirektorei D.Tutiņai un rūpīgajam sniega traktora šķūrētājam . Savukārt Latvijas Bērnu fonds mums piešķīra 3 jaunus datorus, jo iepriekšējie savus 7-8 gadus jau bija nokalpojuši, vairs nebija efektīvi lietošanā. Par mūsu materiālās bāzes stiprināšanu paldies sakām  fonda prezidentam A.Bērziņam un viceprezidentei V.Vucānei. Gads sācies cerīgi, vai ne?

 

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.