Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Gada nogalē

Publicēts Trešdiena, 30 Decembris 2020

Pavisam negaidīti gada pēdējās darba dienās atbalsta centru apciemoja labdari no Rīgas. Dāvanas, saldumus un mandarīnus, skaistus krāsojamus plakātus, jaunas un lietotas mantas un rotaļlietas no savas ģimenes un draugiem  šurp atveda Olga un Jevgēnija. Olga mūsu centru kopā ar ģimenes locekļiem un domubiedriem apmeklē jau 4. gadu. Parasti tiek organizētas aktivitātes kopā ar bērniem, bet šogad darbošanās nenotika, jo jārūpējas gan par centra iemītnieku, gan savu drošību.  Pirmo reizi tālo ceļu uz Rugājiem mēroja Vision Express pārstāves Eva un Marta. Viņas tika iepriekš brīdinātas, ka tikšanās ar mūsu klientiem klātienē šoreiz nav iespējama, bet tas nemazināja meiteņu labo gribu nogādāt pirms svētkiem uz centru darbā organizētās akcijas rezultātā saziedotos saldumus, higiēnas, kancelejas un saimniecības preces, rotaļlietas, lietotas drēbes un apavus. Mēs sakām sirsnīgu paldies Rīgas ziedotājiem, vēlam Jaunajā gadā būt tik pat atsaucīgiem un gaidām ciemos vasarā.

Mājas lapas iepriekšējais variants.