Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Mūsu čaklais februāris

Publicēts Piektdiena, 26 Februāris 2021

Lai gan februāris ir gada īsākais mēnesis, “Rasas pērļu” iemītniekiem tas ir bijis ļoti piesātināts. Rehabilitācijas process ne visiem ir viegls, jo piedzīvotā pieredze par sevi regulāri atgādina. Lai ikdienu padarītu krāsaināku, to veidojam pārdomāti.  Bērniem ir iespēja apgūt jaunas prasmes, čakli strādājot sociālo audzinātāju vadītajās nodarbībās, taisot smaržu maisiņus, rakstāmpiederumu turētājkastītes, sapņu ķērājus, ledus dekorus, dekupējot sveces, darbojoties ar pirogrāfu , tīrot sniegu no ietvēm un dīķa, slidojot, veļot sniegavīrus un būvējot iglu, piedaloties speciālistu vadītajās grupu nodarbībās, baudot motivācijas pasākumus brīvā dabā Balkanu kalnos un samīļojot un pacienājot dzīvniekus Rančo “Ozolmājas.” Visu pat nevar uzskaitīt, cik daudz interesanta bērni ir piedzīvojuši. Arī par svarīgām lietām neesam aizmirsuši - attālināti uzturējām mācību prasmes , izmantojot Velku biedrības dāvinātās 4 planšetes. Sirsnīgs paldies Velku biedrībai un Zviedrijas organizācijas “Hjärta till Hjärta” atbalstam!

Mājas lapas iepriekšējais variants.